Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Mami, som tu s tebou, neopustím ťa ...

Anna Sninčáková
Tímová sestra
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Každý ľudský život sa skladá zo svetla a z temnoty, zo šťastia i smútku, vitality i odumierania. 
Je dôležité si uvedomiť že, široká škála pocitov, telesných vnemov, myšlienok a správania sa je normálnym prejavom smútenia. Ak človeka nič neteší, dôvodom nemusí byť nevyhnutne ťažký život. Neschopnosť prežívať radosť môže byť prvým príznakom depresie, ale môže pretrvávať, aj keď ostatné príznaky vymiznú.

S ťažkou depresiou má skúsenosť až 17 percent ľudí. Nediagnostikovaná a neliečená sa môže vážne zhoršovať. Upadnúť do depresie v tridsiatke alebo v sedemdesiatke je veľký rozdiel. U starých ľudí často krát rodina vôbec nezbadá, aké trápenie blízky prežíva. Ak sa na ňu pacient nelieči, choroba urýchli jeho smrť.
Aj keď je pre človeka prirodzené zažiť nejaký pocit smútku tvárou v tvár veľkých životných zmien, tento smútok časom pominie. Klinická depresia nezmizne sama o sebe. Je potrebné, aby ju liečil odborník.

Príznaky depresie sú v staršom veku skôr fyzické, ako psychické. Nespavosť, chudnutie, pomalá reč, či nezáujem o svoj zovňajšok môžu byť prvé varovné signály.

Zmeny, ktoré často prichádzajú v neskoršom veku, úmrtia blízkych, zvýšená izolácia od ostatných, či zdravotné problémy môžu viesť k depresii. Avšak depresia nie je ani v starobe normálna a nie je nevyhnutnou súčasťou starnutia.
Mohlo by sa zdať, že depresia a smútok idú spolu ruka v ruke, veľa depresívnych seniorov však tvrdí, že im vôbec nie je smutno, popierajú smútok. Sťažujú sa na nedostatok energie a fyzické problémy napr. zhoršenie bolestí ktorými trpia.

Rozlišovanie medzi žiaľom a klinickou depresiou nie je vždy ľahké, pretože majú veľa spoločných príznakov. Pamätajme si, že smútok je ako horská dráha, ktorá zahŕňa širokú škálu emócii a striedanie dobrých a zlých dní. Depresia nie je známka slabosti alebo vady charakteru. Depresia je vážne , ale liečiteľné ochorenie , ktoré patrí do pôsobnosti psychiatra a ovplyvňuje nie len chorých , ale aj ľudí okolo nich.   Psychiater má možnosť vybrať antidepresívum takpovediac šité na mieru podľa ťažkosti pacienta a podľa účinnej látky. Medzi často ordinované antidepresíva patria lieky s účinnou látkou citalopram, sertralin, mirtazapín, či venlafaxín.  
Veľkú rolu pri liečbe zohráva rodina tak u ľudí v  aktívnom veku , ako aj u seniorov.


Čo hovoriť a čo nie človeku s depresiou? Rozhodne sa ho nesnažte upokojiť  tvrdením, že na svete je mnoho iných ľudí, čo sú na tom ešte horšie. Nepomôžu ani napomenutia aby sa prestal ľutovať. “Viem presne ako sa cítiš“, tiež nie je podporou na mieste. Neponúkajme mu ani kamilkový čaj. To čo chorý potrebuje, je podpora blízkych. Pocit, že im na ňom ešte záleží.

Aj u nás v sociálnom zariadení máme klientov s depresiou , ale všetci sú v starostlivosti psychiatra. Antidepresíva sa nasadzujú postupne , dávka sa stanovuje tak , aby bola účinná a neboli prítomné nežiaduce účinky. V Slnečnom dome i Ošetrovateľskom centre pozorujeme na klientoch pri liečbe ústup najmä plačlivosti a bolestí, ale tiež aj zvýšenie apetítu, či lepší spánok.
Stáva sa, že aj napriek liečbe niektorý z príznakov depresie pretrváva. Najčastejšie   je to smútok, úzkosť, podráždenosť. Tu pomôže  citlivý a odborný prístup personálu , ale aj aktívna účasť rodiny.

Takže nezabúdajme v zariadeniach sociálnych služieb zapájať do starostlivosti o seniorov ich blízkych ešte vo väčšej miere . A vy, blízki seniorov skúste svojej smutnej mame, starej mame , svojmu otcovi , starému otcovi o niečo častejšie povedať dôležité vety:

  • „Som tu s tebou.“
  • „Si pre mňa dôležitá/ dôležitý.“
  • „Poď, objímem ťa.“
  • „Nie, nie si bláznivá/ý.“
  • „Je mi ľúto , že sa tak trápiš , ale nič si nevyčítaj, neubližuješ mi, viem sa o seba postarať.“
  • „Ľúbim ťa“.
  • „Neopustím ťa.“
     
A potom to aj dodržať.

Tak sa nám spoločnými silami podarí zdolať aj takú ťažkú diagnózu ako je depresia.

Čítajte tiež:
http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/blog/83-validacia-je-svetlom-v-demencii-ako-ho-zazat


Ďalšie články od blogera:
Anna Sninčáková

Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.