Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Zabezpečenie lekárskej starostlivosti

  • lekárske vizity zmluvnými lekármi našich centier
  • dlhodobá intenzívna spolupráca centier s praktickým lekárom a psychiatrom
  • zabezpečenie ošetrení lekárom a na odborných pracoviskách
  • zabezpečenie nevyhnutnej hospitalizácie/zákroku v prípade indikácie
  • iniciácia lekárskej konzultácie, vizity, ev. ošetrenia  záchrannou službou službukonajúcou sestrou (24 hodín denne/7dní v týždni)
  • vizity praktickou sestrou (fyzikálne vyšetrenie, posúdenie stavu, liečby) a následná telef. konzultácia s lekárom
  • telefonické konzultácie s ošetrujúcim lekárom p.p.
  • používanie manuálov pre efektívnu telefonickú konzultáciu sestry s lekárom

Naši lekári sú veľmi skúsení a dôslední  v liečbe vážne a dlhodobo chorých pacientov.

Aktívne zabezpečujeme odbery a následné vyšetrenia krvi. Priamo v zariadení vyšetrujeme sedimentáciu (FW), hladinu glykémie, CRP (zápalové parametre preukazujúce potrebu ATB), EKG pomocou nového moderného prístroja, či saturáciu krvi kyslíkom. Na základe týchto vyšetrení je možné lepšie posúdiť zdravotný stav a následne vykonať zmenu v liečbe, resp. realizovať iný pre pacienta najvhodnejší postup. Manažujeme odborné vyšetrenia (napr. chirurgické, interné) vrátane doprovodu a transportu.

Usilujeme o minimalizáciu počtu fatálnych destabilizácií, ktoré je u nás meraným kritériom kvality.

Sériou vyvíjaných systémových prístupov úspešne predchádzame predčasnému a nedôstojnému umieraniu bezvládnych seniorov.

 

 

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.