Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Formuláre na stiahnutie

OC LIPOVÁ/ ZSS Slnečný dom,n.o. 

  Názov formulára
Pre verejnosť Čeklist pre výber pobytového zariadenia pre bezvládneho seniora

 OC LIPOVÁ

DOS

 

Názov formulára

DOS 1 Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre VŠZP

DOS 2

Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre Union 

DOS 3

Žiadosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre Dôveru 

DOS 4

Zloženie vstupného balíčka - DOS

DOS 5

Formulár pre bazálnu stimuláciu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť pre blízkeho ošetrovaného klienta
ADOS

 

Názov formulára

ADOS 1

Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre VšZP a Union 

ADOS 2

Žiadosť na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre Dôveru 

 

Mobilný hospic

 

Názov formulára

MH 1

Žiadosť na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (pre klientov poisťovne Dôvera), pre VšZP a Union tlačivo rovnaké ako ADOS 1

 

ŠZ Lipová

 

Názov formulára

ŠZ 1

Žiadosť o zaradenie do poradovníka žiadateľov Zariadenia sociálnych služieb

ŠZ 2 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PSK)
ŠZ 3

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

ŠZ 4

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

ŠZ 5

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

ŠZ 6

Zloženie vstupného balíčka - ZSS

 

 

 

ZSS SLNEČNÝ DOM

 

 

Názov formulára

SD 1

Žiadosť o zaradenie do poradovníka žiadateľov Zariadenia sociálnych služieb

SD 2a)

SD 2b)

SD 2c)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PSK)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (KSK)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Mesto, obec pre ZpS)

SD 3a)

SD 3b)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu  

Obsah odborného lekárskeho nálezu k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – VZOR

SD 4

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

SD 5

Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

SD 6a)

SD 6b)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PSK)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (KSK)

SD 7

Zloženie vstupného balíčka - ZSS

SD 8 Bazálna stimuláciaBazálna stimulácia

 

Iba u nás nájdete    Manuál pre blízkych nášho klienta
podmienky small       manual pre blizkeho

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.