Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Výpočet orientačnej ceny

WEB kalkulačka pre výpočet orientačnej ceny v Dome ošetrovateľskej starostlivosti (DOS), Ošetrovateľské centrum, s.r.o., Lipová 32, 066 83 Humenné
Počet dní
Ďalšie služby hradené klientom, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou klienta:
Kategória (platba za zvýšené náklady na ďalšie služby v závislosti od zdravotného stavu klienta)
Kategória A – (starostlivosť o čiastočne imobilného alebo/aj čiastočne nesebestačného, alebo aj so začínajúcou poruchou kognitívnych (poznávacích) funkcií)
Kategória B – (stredne náročná starostlivosť z dôvodu pokročilej imobility alebo/aj nesebestačnosti, alebo/aj  stredne pokročilej  poruche kognitívnych (poznávacích) funkcií)
Kategória C – (veľmi náročná starostlivosť z dôvodu úplnej imobility alebo/aj úplnej nesebestačnosti, alebo/aj poruchy vedomia / pokročilej poruchy kognitívnych funkcií)
Kategória D – (veľmi náročná starostlivosť ako C kat. a navyše prítomnosť dekubitov /rán alebo/aj PEG/NGS- sondy) (cena môže byť vyššia v závislosti od rozsahu dekubitov/rán)
Kategória T – (starostlivosť o tracheostomovaných klientov s trvalou poruchou vedomia), cena v závislosti od rozsahu dekubitov
 
Kategória K – (starostlivosť o pacienta s infekciou COVID-19 a postkovidálneho pacienta z dôvodu veľmi vysokej ošetrovateľskej záťaže)
V cene je zahrnuté:
  • poskytovanie nadštandardnej starostlivosti na základe zavedeného totálneho manažérstva kvality (TQM), modelu výnimočnosti EFQM (spoločnosť podlieha auditom plnenia kritérií manažérstva kvality podľa európskej normy) a implementácie registrovaného konceptu Slnečný dom TOP ošetrovateľská starostlivosť,
  • prezliekanie, pranie, žehlenie a údržbu a poskytnutie bielizne,
  • zabezpečovanie vyzdvihnutia liekov v lekárni a pomôcok vo výdajni zdr. potrieb,
  • emulziu s levanduľovou silicou k toalete,

Služby v DOS bez úhrady ZP (samoplatca) k príslušnej kategórii.........78 €/deň

Príplatok za nadštandardnú izbu (komfortná izba presahujúca štandardné vybavenie bežných izieb s nižším počtom lôžok):

Výsledná cena za zvolené obdobie: 600,60
Výsledná cena za deň od: 20,02

Jednorazové poplatky:
Možnosť promptného prijatia - NEPOVINNÉ --- 100 €

Výsledná cena je orientačná a nezahŕňa iné voliteľné nadštandardné služby ako napr. relaxačné procedúry, masáže, kadernícke služby a pod. v súlade s platným cenníkom Ošetrovateľského centra, s.r.o.WEB kalkulačka pre výpočet orientačnej ceny v Zariadení sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. (ZSS SD, Starinská 6189/164, 066 01 Humenné
Počet dní
Ste samoplatca? (nepožiadali ste príslušný správny orgán o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)

Máte vydané rozhodnutie správnym orgánom príslušným na konanie vo veci vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:
Vydané rozhodnutie príslušným samosprávnym krajom pre druh sociálnej služby "Špecializované zariadenie"
Vydané rozhodnutie príslušným mestským alebo obecným úradom pre druh sociálnej služby "Zariadenie pre seniorov"

Položky pre výpočet orientačnej ceny:
Kategória
Kategória A – (starostlivosť o čiastočne imobilného alebo/aj čiastočne nesebestačného, alebo aj so začínajúcou poruchou kognitívnych (poznávacích) funkcií)
Kategória B – (stredne náročná starostlivosť z dôvodu pokročilej imobility alebo/aj nesebestačnosti, alebo/aj  stredne pokročilej  poruche kognitívnych (poznávacích) funkcií)
Kategória C – (veľmi náročná starostlivosť z dôvodu úplnej imobility alebo/aj úplnej nesebestačnosti, alebo/aj poruchy vedomia / pokročilej poruchy kognitívnych (poznávacích) funkcií)
Kategória D – (veľmi náročná starostlivosť ako C kat. a navyše prítomnosť dekubitov /rán alebo/aj PEG/NGS- sondy) (cena môže byť vyššia v závislosti od rozsahu dekubitov/rán - max. 12,5€/deň)
Kategória T – (starostlivosť o tracheostomovaných klientov s trvalou poruchou vedomia), cena v závislosti od rozsahu dekubitov max. 20€/deň
Ďalšie služby
Fixná cena - Ubytovanie, stravovanie, pranie, údržba a žehlenie šatstva a bielizne

Výsledná cena za zvolené obdobie: 566,00
Výsledná cena za deň: 18,87

Jednorázové poplatky:
Možnosť promptného prijatia - NEPOVINNÉ --- 100 €

Výsledná cena je orientačná a nezahŕňa iné voliteľné nadštandardné služby ako napr. relaxačné procedúry, masáže, kadernícke služby a pod. v súlade s platným cenníkom ZSS Slnečný dom, n.o.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.