Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Pohľad ošetrujuceho lekára

"V priebehu takmer 10 rokov, počas ktorých pracujem v DOS Lipová (a o niečo kratšie aj v ZSS Slnečný dom Humenné), môžem konštatovať, že všetkým pacientom bez rozdielu sú poskytované ošetrovateľské a opatrovateľské služby na úrovni, ktorú len sotva možno porovnať s inými zariadeniami podobného typu. Personál oboch zariadaní v Humennom nepozná prekážok pri zabezpečení všetkých potrieb ťažko chorého alebo zomierajúceho pacienta, vykonáva potrebné zložité zdravotnícke a ošetrovateľské úkony poctivo, dôkladne, trpezlivo, profesionálne. Napriek ošetrovaniu tých najťažších stavov sa veľmi často preležaniny hoja, kruté bolesti miznú alebo sa zmierňujú na únosnú mieru, ťažká podvýživa sa stráca, podobne ako dehydratácia a depresívna nálada. Zároveň som sa doteraz nikde nestretol s takou ochotou, ľudskosťou, súcitom, trpezlivosťou a pochopením pri ošetrovaní trpiacich, starých a ťažko chorých ľudí.

Toto vytrvalé snaženie celého kolektívu zamestnancov centra sprevádza každého pacienta od jeho príchodu do zariadenia až do poslednej chvíle pred jeho prepustením do domáceho ošetrovania, pri nevyliečiteľne chorých až do poslednej chvíle jeho života.
Vysoko náročné  a stresujúce podmienky práce, často na úkor svojej rodiny a svojho zdravia, zvláda s krásnym pocitom, že každému klientovi odovzdáva maximum. Teší sa aj z hoci malého zmiernenia utrpenia pacienta, zároveň prežíva niektoré nutné neúspechy pri ošetrovaní klientov ako svoj vlastný neúspech. Azda jediným  demotivujúcicm momentom práce všetkých zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov je nepochopenie situácie ohľadne vážneho zdravotného stavu svojho blízkeho príbuznými niektorých klientov a ich nereálne nároky a očakávania v tomto smere. Drvivá väčšina z nich však aj laickým pohľadom zistila, že o pacientov v týchto zariadeniach je  po všetkých stránkach postarané  ako o "svojich". Obrovský a trvalý záujem o pobyt (často aj dlhododobý alebo trvalý) v DOS Lipová aj v ZSS Slnečný dom Humenné sú toho jasným a najlepším dôkazom.“ [MUDr. Viktor Telin, lekár Ošetrovateľského centra]

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.