Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Pohľad lekárky - dcéry klienta

Stretávala som sa s Vami a Vašimi spolupracovníkmi pri opatere môjho otca skoro tri roky a za ten čas sme si navzájom vytvorili takmer rodinné puto. Bola som smutná zo zhoršujúceho sa zdravotného stavu najbližšieho človeka, ale zároveň som stále u Vás našla trochu povzbudenia a sily pokračovať ďalej. S úsmevom, ochotou a empatiou ste dokázali potlačiť pocity bezmocnosti a presvedčiť, že za každých okolností má život človeka svoju dôstojnosť a vážnosť. S úsmevom a kľudom sme spolu riešili všetky zhoršenia a komplikácie, ktoré prirodzene prichádzajú s pribúdajúcim vekom. Najmä od mája minulého roka, keď srdiečko prestávalo poslúchať. Nebyť Vás, ocko by sa nebol dožil ešte stále tých pekných dní, ktoré sme s ním mohli stráviť. Najmä tie posledné hodiny, v kruhu nás - svojej rodiny, ktorú tak miloval. Vďaka za dôstojnú rozlúčku.

Vďaku chcem vysloviť všetkým pracovníkom, pretože napriek vysokej psychickej záťaži sú naozaj všetci skvelí. Ani raz sme sa nestretli s netrpezlivosťou, nedočkavosťou, zlým slovom ani pohľadom. Osobitne ďakujem vedúcim sestrám zmien, boli sme ako dobré kamarátky, ktoré sa s radosťou zvítajú. Najmä som bola potešená so stretnutia a komunikáciou s  vrchnou sestrou zariadenia. Rešpektovali ste moju odbornosť a ja všetky Vaše rady a rozhodnutia. Veľmi si to vážim.

Predovšetkým však chcem vyzdvihnúť profesionalitu vášho zariadenia. Čistotu, hygienu, denný režim, prídatné benefity a aktivity, zdomácnenie prostredia, milé pozornosti... Ale zároveň chcem zdôrazniť a potvrdiť vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti " sociálneho zariadenia "! Prevencia dekubitov, klinické monitorovanie zdravotného stavu, laboratórne vyšetrenia, zmena alebo úprava liečby, zabezpečenie ambulantných kontrôl a všetkých doporučených vyšetrení. Tiež intravenózna a infúzna liečba, enterálna výživa aplikovaná sondou alebo gastrostómiou, inhalácia kyslíka... Kvalitou a dôslednosťou zdravotnej starostlivosti ste " Jednotkou intenzívnej starostlivosti " nie ZSS.

Som veľmi rada, že ste tu - na Slovensku a že ste tak blízko. Môžem Vás s plnou vážnosťou doporučiť všetkým známym a zároveň s hrdosťou, že Vás osobne poznám.

MUDr. Mária Cifraničová, Trebišov

Dňa 26. apríla 2017

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.