Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Výstupy - ZSS Slnečný dom

  

Prezentácia k projektu

Risk management of destabilization in senior care

Manažment pacienta v dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom, rozvoj kvality 2005-2020

Publikovaný rozhovor

V súvislosti s realizáciou projektu bol publikovaný rozhovor o dlhodobej starostlivosti s VŚZP, komunikácia s hlavnou odborníčkou pre ošetrovateľstvo o indikátoroch kvality pre prevenciu zhoršenia mobility a prevenciu pádov, ktorý odzrkadľuje potreby rozvoja dlhodobej starostlivosti na Slovensku, na ktorý sa projekt zameriava. Opisuje vnímanie cieľovej skupiny, ich blízkych a zároveň i potrebu ich edukácie a usmernenia v prípade zhoršenia zdravotného stavu.


Link na publikovaný rozhovor: https://www.preventivne.sk/rozhovor/odbornicka-starostlivost-dlhodobo-chorych-pribuzni-si-zasluzia-medailu-bojuju-do-poslednych-chvil.html

F
inálne výstupy:

Koncept stratégie implementovania riadenia rizika destabilizácie pre vážne a dlhodobo chorých v SR v kontexte manažérstva kvality a návrh na legislatívnu zmenu

Analýza súčasného stavu a monitoring LTC pobytových zariadení v SR

Rozhovor s RTVS  k Portálu Malina dňa 28.02.2019
V súvislosti s realizáciou projektu bol publikovaný rozhovor s RTVS k Portálu Malina, ktorého tvorba bola jednou z relevantných činností a aktivít projektu.  

Link na rozhovor: https://www.rtvs.sk/clanky/189064?fbclid=IwAR2VPrXq5J07Kok5QynSdGMjomyAXqx-CjuSX-ZtkQLSpp9J_vPaF7JKbX8


Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.