Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Náš príbeh


Sklamané študentky


Niekedy, asi v najtvorivejšej etape našich životov (ale my to ešte nevieme), príde k nám myšlienka. Tak to bolo aj s nami. Začali sme práve študovať na zdravotníckej škole a zažívali sme prvé hodiny praxe v miestnej nemocnici. V naškrobených bielych čepcoch a zásterách na belasých šatách, sme prechádzali nemocničné izby a všetky priestory. Naša predstava a teoretická príprava starostlivosti o chorého bola dokonalá a odrazu nastal šok z reality. V pochmúrnych obrovských izbách bolo priveľa kovových postelí a na každej z nich ležal utrápený ľudský tvor. Naťahovali sa za nami ruky a slabé hlasy prosili o pomoc... Nebolo dosť personálu, nebolo dosť času, nebolo vhodné prostredie...Nebolo nič, a niekedy ani ochota pomôcť... Vtedy sa nám mihlo hlavou: takto nie, takto to nemá byť, nesmie...A napadlo nás zároveň, že ak sa raz ja budem starať o chorých a umierajúcich, musím byť ich dobrým anjelom...Ale ako?


Zdroje inšpirácií

Dokončili sme strednú školu a pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu na prestížnej univerzite v Prahe, dostali sme to najlepšie vzdelanie a podnety. Padli na úrodnú pôdu. Vďaka univerzite sme absolvovali prax vo Veľkej Británii a tam sme sa po prvý raz v živote dostali do hospicu. Uvideli sme, že starostlivosť o ťažko a dlhodobo chorých, aj umierajúcich, môže mať veľmi ľudskú a zároveň veľmi profesionálnu podobu. Videli sme útulné prostredie, príjemný personál a pokoj na tvári chorých... Po návrate odtiaľ a ukončení školy sme pracovali na rôznych miestach v oblasti zdravotníctva a všade sme mali oči otvorené, vnímali sme rôznu úroveň ošetrovateľstva, prijímali sme podnety z okolia. Po čase sme konštatovali, že aj keby sme boli veľmi obetavé a usilovné, aj keby sme veľmi chceli aplikovať to najlepšie, čo sme vedeli a videli...nestačí to. Systém a okolie nezmeníme. Často sme sa rozprávali o tom v kruhu blízkych, vo voľnom čase, pri príjemných udalostiach, ale i vo chvíľach, keď choroba a smrť, ako sa hovorí, kosila v našom lese... Pre svojich najbližších sme chceli v ich ťažkých chvíľach to najlepšie a videli sme, že v našom okolí sa kvalita starostlivosti nezlepšila, naopak.


Pustili sme sa do „boja“ ...

Tak sa myšlienka z mladosti o túžbe poskytnúť ťažko chorým tú najlepšiu starostlivosť, vrátila. Teraz už nás našla pripravených, mali sme potrebné vzdelanie, skúsenosti a veľkú snahu uspieť. Na rodinnej chalupe sa u nás,vďaka príjemnému prostrediu a ľuďom, rodili tie najlepšie nápady. Bolo len samozrejmé, že tam vznikol aj nápad vybudovať vlastné zariadenie. Spolu sme študovali, potom sme sa stali aj príbuznými a určitý čas sme aj pracovali spolu. Nemuseli sme si nič dlho vysvetľovať, mali sme tie isté názory a hlavne bezhraničnú ochotu pracovať v záujme dosiahnutia cieľa. Najprv to bola myšlienka a po čase životný cieľ. Pomáhali rodičia, súrodenci, a všetci dobrí ľudia. Nič nebolo ľahké. Akoby sme chceli stúpať do strmého svahu a schodíky sme si samé museli za pochodu vytesávať. Prvé kroky Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, potom Ošetrovateľské centrum na Lipovej... Bolo treba vyčarovať prostredie, zmeniť myslenie a konanie personálu. Nikto doteraz nechcel od nich to, čo sme žiadali pre našich klientov. Profesionalitu a láskavosť. Život sám si vyžiadal ďalší vývoj. Klientov pribúdalo a prenajaté stiesnené priestory na Lipovej už nestačili. V tom čase sa do rozhovorov o tom, ako vybudovať niečo vlastné, stále častejšie zapájala aj ďalšia príbuzná, v našom veku, úspešná manažérka v zahraničnom podniku. Skúsenosti z jej oblasti pôsobenia a chuť spolupodieľať sa na vlastnom projekte boli vítané a plodné. Na veľkom stole, na chalupe, vznikol prvý nákres Slnečného domu. Žiadne „čáry-máry fuk“ sa nekonalo. Znova neskutočne veľa práce, nádejí, sklamaní, ba aj sĺz. Do roka od poklepania základného kameňa sa v Slnečnom dome začala prevádzka. Vďaka príspevku z eurofondov a ústretovosti ostaných subjektov, ktoré sa rôznym spôsobom spolupodieľali na výstavbe Slnečného domu, sa dielo podarilo.


Sen študentiek sa stal realitou

Naše zariadenie teraz navštevujú študenti a sú nadšení. Podľa nich naša ošetrovateľská prax predbehla teóriu, ktorú sa učia. Vidia zmysel svojej budúcej práce, chcú pracovať práve takto. Akoby sa kruh uzatváral, na jeho začiatku sme boli my, nespokojné študentky, smutné z reality, na jeho konci sú nadšení mladí ľudia...Toto je náš príbeh. Podarilo sa nám na zelenej lúke, zo stavebného materiálu, požičaných peňazí, šťastia, obrovskej práce a veľkých nádejí vytvoriť Slnečný dom v tejto krajine, v našom meste. V ňom sa staráme o ľudí, ktorí to potrebujú. Staráme sa tak, ako len najlepšie sa dá. Ako sme kedysi snívali... Je to veľmi ťažká a náročná práca.


Kvalita na prvom mieste

Naše zariadenie je úspešné, ale našou snahou je neustále sa zdokonaľovať. Uvedomujeme si, že iná cesta k úspechu nevedie. My všetci, vedenie i zamestnanci, máme ciele, ktoré sa snažíme dennodenným úsilím napĺňať. Rozhodnutie zapojiť sa do Národnej ceny SR za kvalitu bolo pre nás veľmi významné a náročné. Ambícia porovnať sa s najlepšími a byť úspešní v najprestížnejšej súťaži v oblasti kvality pramenila z našej vízie, a tou je dosiahnuť pozíciu vyhľadávaného pokrokového poskytovateľa ošetrovateľských a sociálnych služieb v rámci EÚ. Privítali sme príležitosť, že našu prácu a prístupy v kontexte komplexného manažérstva kvality objektívne posúdi vrcholová rešpektovaná inštitúcia na národnej úrovni. V určitej fáze sme cítili obavy, či je vôbec reálne, aby európske princípy komplexného manažérstva kvality boli zvládnuteľné aj v oblasti poskytovania sociálnych služieb v zariadení na východe Slovenska. Vďaka tejto skúsenosti sme sa naučili komplexne hodnotiť svoje silné a slabé stránky, nezabúdať na žiaden z kľúčových aspektov riadenia organizácie, rozvíjať naše prístupy a orientovať sa predovšetkým na kvalitu práce.

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom funguje od 1. októbra 2011. Bol prevádzkovaný pod zastrešením zriaďovateľa Ošetrovateľského centra. Od roku 2012 však pôsobí ako nezisková organizácia založená občianskym združením Ošetrovateľské centrum.


Výnimočnosť a inovácie

Slnečný dom je registrovaným poskytovateľom viacerých druhov sociálnych služieb. Bol vybudovaný s podporou Európskych fondov. Koncepcia interiéru i starostlivosti čerpala inšpiráciu od viedenského geriatrického centra. So žiadosťou o prijatie nás väčšinou oslovujú blízki bezvládnych seniorov trpiacich viacerými ochoreniami. Častými rizikami sú narušené životné funkcie, zhoršená funkcia mozgu, preležaniny či podvýživa, ktorá vzniká v dôsledku nenaplnených nutričných potrieb. Typická je náchylnosť na infekcie, ktoré majú často závažný priebeh. Vývoj ochorení i kvalita života našich klientov závisí od kvality poskytovanej starostlivosti. Náplňou našej práce je preto poskytovať klientom opateru, duchovnú a sociálnu starostlivosť. Rovnako intenzívne sa orientujeme na ich zdravie a taktiež zmierňovanie ich utrpenia. Tvorivým a dôsledným prístupom sa usilujeme o neustály rozvoj a inovácie v organizácii ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú sa usilujeme robiť na profesionálnej úrovni. Fungujeme ako výskumná základňa, kde sa neustále navrhujú, uplatňujú a skúmajú nové prístupy v starostlivosti. Aj tie najťažšie stavy odkázanosti a zraniteľnosti u komplexného a vysoko odborného prístupu zo strany každého zamestnanca.


Pod taktovkou sestier

V našej krajine každý rok pribúdajú bezvládni, dlhodobo chorí ľudia, ktorí potrebujú nielen sociálnu starostlivosť, ale vzhľadom na neustále ohrozenie zdravia aj zručnosti a um sestier. Preto sú pre nás zdravotné sestry kľúčovým nástrojom kvality poskytovaných služieb. Naša stratégia je založená na tvorivom budovaní a zdokonaľovaní najoptimálnejšieho modelu starostlivosti o chronicky chorých a starých klientov. Využívame pri tom vzácne skúsenosti zo zavedenia novej formy zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Náš dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 pilotným zariadením vedeným sestrami. Medzi naše silné stránky, ktoré sme rozvíjali v rámci cieľavedomej tvorby systému manažérstva kvality a modelu výnimočnosti EFQM, patrí realizácia koncepcie prepojenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vytvorenie a naplnenie modelu organizovanej nepretržitej sesterskej starostlivosti ako nástroja kvality, ktorý u nás funguje nad rámec legislatívnych požiadaviek pre zariadenia sociálnych služieb v SR, a to aj na základe dlhodobého porovnávania sa a prenášania dobrej zahraničnej praxe.

Ideme ďalej ...

Národná súťaž v sebe skrýva nádherné posolstvo rozvíjať dobro na všetkých úrovniach riadenia organizácie a to nielen smerom ku klientovi ale ku všetkým zainteresovaným stranám, zamestnancom i partnerom. Toto posolstvo sme precítili, absolútne sa s ním stotožnili a s touto filozofiou chceme poctivo a dôsledne pracovať naďalej. Naša skúsenosť potvrdila, že je to jedna z najlepších ciest dosiahnuť aj tie najodvážnejšie ciele, aj keď sa spočiatku môže zdať, že sa to nedá.


Zuzana Fabianová , marec 2015


Z našej histórie alebo Cesta ku kvalite 2012 -2019
 

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.