Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Naša filozofia

Vytvoriť klientom prostredie navodzujúce príjemný domov, chrániť a zlepšovať zdravie klientov v súlade s ich očakávaniami a potenciálom uzdraviť sa, zmierňovať utrpenie tým chorým, ktorým zdravie navrátiť nie je možné pri maximálnej emocionálnej a sociálnej podpore.

Tvorivo budovať a zdokonaľovať najoptimálnejší model starostlivosti o chronicky chorých a starých klientov s prepojením na sociálnu službu, v prípade potreby a nepriaznivej sociálnej situácie.

Kto sú naši TOP dodávatelia za rok 2020?
top dodavatelia

 Ročná schéma kontrol, auditov a supervízií
schema kontrol small

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.