Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Manažment

 

image 14a   image 15a   image 16a

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA

 

Alena Mochnačová , DiS., MBA

 

PhDr. Gabriela Hrisenková, MBA

 

Generálna manažérka  komplexu zariadení a služieb


Predsedníčka  Odborných pracovných skupín  MZ SR  pre tvorbu ŠDTP pre odbory  Ošetrovateľstvo a  Dlhodobú starostlivosť


Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu


TOP manažér kvality 2015 – verejný sektor

 

Absolventka Karlovej univerzity v Prahe

 

Motto: „"Existuje a narastá skupina osôb, ktorá potrebuje sesterský um a zručnosti do smrti. Môže to trvať dni, týždne i roky.."
 

 

Manažérka prevádzky Slnečný dom/ technicko-hospodársky úsek

 
Motto: “Pracovala som niekoľko rokov v Rakúsku a Nemecku, a teším sa , že môžem na Slovensku aplikovať skúsenosti z krajín, ktoré ma v mnohom inšpirovali.”
 
 

 

Manažérka prevádzky OC Lipová, ADOS/Mobilný hospic

 

 

Absolventka Karlovej univerzity v Prahe

Motto: “Chorí, ktorým zdravie už nemožno navrátiť si zaslúžia si nielen náš súcit, ale i konkrétnu pomoc. Zaslúžia si, aby sa ocitli nie na okraji ale v centre záujmu našej pozornosti..."
         
fabianova
@osetrovatelskecentrumhe.sk
 
mochnacova
@osetrovatelskecentrumhe.sk
 
hrisenkova
@osetrovatelskecentrumhe.sk

 

 

Získané ocenenia a certifikáty:

  • Ocenenie v Národnej súťaži zdravotných sestier v r. 2010 víťazstvo v kategórii „ Manažérka “
  • Cena predsedu PSK v r. 2011 za angažovaný, moderný, profesionálny a vysoko humánny prístup k starostlivosti o ťažko a dlhodobo chorých
  • Získané ocenenie Biele srdce v roku 2007 (PHDr. Fabianová a Hrisenková) na republikovej úrovni
  • Národná cena kvality 2014 – ZSS Slnečný dom víťaz v kategórii C 3
  • Via Bona Slovakia 2016 - v kategórii Zodpovedná malá / stredná firma + Cena verejnosti


                                Národná cena kvality 2014-ZSS Slnečný dom víťaz v kategórii C 3

 image 12  

Ocenenie v Národnej súťaži zdravotných sestier v r. 2010 víťazstvo v kategórii „Sestra roka - Manažérka“

   

 

 image 13  

Certifikát o zavedení manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2009

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.