Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Škála služieb pre našich klientov - OC Lipová

 
 • komplexná ošetrovateľská starostlivosť
 • pravidelné lekárske vizity, konzultácie so špecialistami podľa potreby
 • ošetrovateľská rehabilitácia, príp. fyzioterapia
 • odbery krvi a iného biolog. materiálu
 • elektrokardiografia (Ekg)  s vyhotovením záznamu
 • nácvik chôdze, sebestačnosti, aktivizácia a socializácia
 • podávanie liekov, injekcií, infúznej liečby, sledovanie účinkov liečby
 • tlmenie bolesti
 • ošetrovanie rán, starostlivosť o tracheostomickú kanylu, odsávanie
 • podanie kyslíka podľa potreby  (disponujeme kyslíkovým koncentrátorom)
 • prevenciu vzniku dekubitov a komplikácií z imobility
 • strava  podľa diéty (vrátane ovocných, sladkých a kyslomliečnych desiat a olovrantov)
 • kŕmenie cez sondu
 • denne nápoje Slnečný elixír alebo Slnečný dúšok pre zlepšenie apetítu a nálady 

Sprostredkujeme služby kaderníčky a pedikérky. 

Nadštandardné služby + predbežná informácia o ďalších možných výdavkoch

Poskytovanie nadštandardnej  starostlivosti  na základe zavedeného Systému manažérstva kvality (ISO 9001:2008), modelu výnimočnosti EFQM (spoločnosť podlieha auditom plnenia kritérií manažérstva kvality podľa európskej normy – záruka kvality služieb podľa medzinárodne nastavenej kvalitatívnej latky)  a implementácie registrovaného konceptu Slnečný dom TOP ošetrovateľská starostlivosť  

Počas pobytu v DOS je potrebné rátať s týmito ďalšími výdavkami: doplatky za   liečivá/ zdrav. pomôcky, poplatok na pranie a údržbu bielizne, poplatok za aromaterapiu, p.p. vyšetrenie CRP prístrojom/cena jednorazovej súpravy, p.p. udržiavací poplatok

V prípade Vášho záujmu dokážeme zabezpečiť tieto služby (účtujeme si iba výšku reálnych nákladov) : zabezpečenie kompenzačných pomôcok, preprava klienta, sprevádzanie klienta na vyšetrenie, manažment administratívy k preloženiu do ZSS, príprava podkladov k Rozhodnutiu o odkázanosti, predpis plienok, receptov a pomôcok   + výber, strihanie, farbenie vlasov, zabezpečenie individuálneho jedálneho lístka, vstupný/doplňujúci hygienický balíček, vychádzka 30 min. v sprievode opatrovateľa (individuálne), magnetoterapiu, rašelinové zábaly.

Nadštandardné služby:Zlatý poukaz  (súbor prvkov nadštandardného prístupu),  Masáž ( 15 min., 30 min.),  rehabilitácia navyše (30 min., 60 min.)

Služby sú účtované v súlade s platným Cenníkom pre DOS

Denne klientom podávame lahodný bylinkový čajík podporujúci trávenie Slnečný dúšok a bylinkový likér s obsahom horca Slnečný elixír  (obdeň). Je to bonus, za ktorý sa nepripláca.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.