Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Výstupy OC Lipová/DOS


   

Výsledky prieskumu


Prezentácia k projektu

Sestry (ako si ich udržať a získať)

Nurses (part of innovation in healthcare)
Návrh stratégie stabilizácie sestier 19 5 2020

Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom, rozvoj kvality 2005-2020

Linia.png
 

07.03.2019  Realizácia diskusného súboru zloženého z účastníkov špecializačného štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v komunite Prešovskej univerzity.
So študentmi bola realizovaná čiastková komparácia podmienok pre prá
cu a motiváciu sestier SR s vyspelým zahraničím a inými oblasťami služieb.
Apríl 2023: Stratégia k spokojnosti a stabilizácii sestier - praktické návody pre úspešného manažéraAktivity sú v plnení v zmysle zmluvy o NFP a vedú k požadovaným výsledkom. Projekt je spolufinancovaný z ESF na základe OP EVS. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.