Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Mobilný hospic – starostlivosť v domácom prostredí

Mobilný hospic ponúka odbornú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredi osobám s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti v ich domácom prostredí.

 

Paliatívnu starostlivosť poskytujeme ako aktívnu, na kvalitu života orientovanú starostlivosť chorým, ktorí trpia nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu.

 

Naším cieľom nie je primárne vyliečenie chorého či predlžovanie jeho života, ale:

  • prevencia a zmiernenie bolesti, ďalšieho telesného a duševného utrpenia chorého
  • stabilizácia  zdravotného/psychického stavu
  • zachovanie dôstojnosti
  • pomoc, podpora rodinám a blízkym v náročnej životnej situácii

 

Starostlivosť v MH zahŕňa návštevnú službu sestry, ktorá prichádza ku klientovi a jeho rodine domov v čase od 8,00 – 16,00 hod., príp. podľa potreby aj v inom dohodnutom čase (príp. aj 2x denne, v soboty a nedele).
Služby / výkony sú stanovené  na základe potrieb/možností zdravotnej poisťovne.


Medzi časté výkony patria:

  • preväzy rán, dekubitov
  • výživa bezvládneho pacienta
  • príprava, podanie a sledovanie  infúzií
  • poradenstvo/edukácia klienta a jeho blízkych

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.