Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Garancia ľudskosti

Starí a chorí ľudia túžia po kvalitných sociálnych väzbách - prežívať niekedy už zabudnutý pocit hodnoty, dôstojnosti, sily, nádeje a viery napriek všetkým prítomným ťažkostiam a napriek tomu, že nie sú vo svojom domácom prostredí.

Mali sme ambíciu splniť toto želanie a prirodzenú potrebu našich klientov a garantovať prvok ľudskosti bez toho, aby sme sa spoliehali (nielen) na vysokú morálnu uvedomelosť a obetavosť nášho ošetrovateľského personálu.

Preto sme ako jediní na Slovensku implementovali komplexný program “garancie ľudskosti” v nasledovnej štruktúre:

  • Práva pacientov,  Etický kódex zamestnanca - pravidlá prístupu ošetrujúceho personálu k pacientovi i jeho príbuzným
  • Etický kódex zamestnávateľa, Program motivácie a starostlivosti o zamestnancov
  • Etický  kódex  praktikanta
  • Špecifický dizajn interiérov – dôraz na útulnú farebnosť a motívy prírody
  • Denný sociálny - kultúrny program - zameraný na aktivizáciu, socializáciu, integráciu a naplnenie všetkých potrieb klientov ako ľudí,  ktorí chcú mať dobrú náladu a cítiť  pohodu
  • Prvky bazálnej stimulácie a individuálneho prístupu na základe vstupného dotazníka k individuálnym zvykom a potrebám
  • Koncepty podpory a komunikácie s blízkymi pri návšteve (v odporúčanom čase návštev)

 

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.