Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Alternatívy starostlivosti

Možno ste pohybovo obmedzený a je pre Vás nepredstaviteľné  pravidelne sa dopravovať na preväzy do ambulancie, vzdialenej od Vášho bydliska, možno by Vám po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode, či úraze pomohla rehabilitácia opäť nadobudnúť samostatnosť a pohybovať sa bez pomoci iných. Presne tento druh služieb, a mnoho iných poskytuje naša Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.   

 

Cieľom zdravotnej starostlivosti v Mobilnom hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia chorých osôb a stabilizáciu ich zdravotného stavu, ako aj pomoc rodinám a blízkym v náročnej životnej situácii.

 

Špecializované zariadenie v Humennom (v OC Lipová) poskytuje sociálne služby osobám s demenciou rôzneho pôvodu alebo Parkinsonovou chorobou.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.