Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej staroslivosti

rukyV rámci ADOS zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť v prirodzenom domácom prostredí klienta alebo v mieste jeho pobytu, ako napr. zariadenie sociálnych služieb.

 

Oblasti našej starostlivosti / ochorenia  klientov:

 • klienti s ranami a preležaninami
 • sclerosis multiplex, NCMP („porážka“)
 • onkologicky chorí
 • klienti po úrazoch alebo po chirurgických zákrokoch
 • komplikácie diabetu
 • klienti s obmedzenou hybnosťou
 • chronicky chorí
 • iné

 

Na základe indikácie ošetrujúceho lekára  zabezpečíme ošetrovateľské výkony:

 • meranie fyziologických funkcií
 • ošetrovateľská rehabilitácia, polohovanie
 • opatrenia na prevenciu preležanín
 • podávanie liekov, vrátane injekcií, infúzií
 • odbery biologického materiálu
 • ošetrovanie /preväzy/ rán, napr. vredov alebo preležanín
 • poradenstvo, edukácia klienta a jeho príbuzných

 

Ošetrovateľská / rehabilitačná starostlivosť u zdravotne ťažko postihnutých detí, ktoré navštevujú špeciálnu triedu v MŠ Tyršova v Humennom.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.