Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Aktuality, sociálny program

Najnovšie aktivity a sociálny program nájdete na našej facebookovej stránke

fb icon2


.........................................................


Bezpečná evakuácia 

V záujme zvýšenia bezpečnosti vážne a dlhodobo chorých v našom zariadení, s najvyšším stupňom odkázanosti sme vďaka projektu "Bezpečná evakuácia v ZSS" v rámci Výzvy poslancov PSK a získanému finančnému príspevku vo výške 1 000 eur zabezpečili až 21 kusov evakuačných podložiek EVAC, ktoré sú určené pre imobilných klientov, a ktoré sme zabezpečili s cieľom zvýšiť našu pripravenosť na mimoriadnu situáciu  v ZSS vyžadujúcu si bezpečnú evakuáciu klientov a zvládnuť ju rýchlo, efektívne a bez poškodenia zdravia klienta. 

 

 


.........................................................


V Ošetrovateľskom centre sme opäť o niečo modernejší! A to vďaka Projektu, ktorý podporila poisťovňa DOVERA  v rámci grantového programu Bojovníci za zdravie, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska!

Vďaka získanému finančnému príspevku vo výške 8 000 eur sme zmodernizovali technicko –materiálne vybavenie a pre klientov Ošetrovateľského centra sme zabezpečili tri polohovateľné elektrické postele spolu s tromi aktívnymi antidekubitnými matracmi ARMONY, ktoré sú určené práve pre dlhodobo ležiacich pacientov ako prevencia proti dekubitom. Kompresor, ktorý je súčasťou matraca, obsahuje regulátor, ktorý upravuje tlak v matraci na základe hmotnosti pacienta. K dispozícií má svetelné aj zvukové kontrolky, ktoré signalizujú optimálny aj nízky tlak v matraci, alebo prípadné anomálie. Zároveň sme vďaka projektu zabezpečili dve inovatívne prenosné pumpy pre enterálnu výživu s programom na kontinuálné i intervalové podávanie výživy. A v neposlednom rade, vďaka finančnej podpore projektu, sme zadovážili tri invalidné vozíky, vďaka ktorým sa môžu imobilní pacienti zúčastňovať aktivít v priestoroch domu ošetrovateľskej starostlivosti, ale i pobytu na Kvitnúcej terase, či v exteriéri. 


1659354133383


Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.