Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


COVID-19

Na krízu sme pripravení

Koncept ochrany pred COVID 19

 

Regulácia návštev v ZSS Slnečný dom, ul. Starinská
Regulácia návštev v Ošetrovateľskom centre, ul. Lipová


Krízový plán v súvislosti so šírením infekcie COVID-19
Semafor (Pandemický plán)
https://www.standardnepostupy.sk/ine-usmernenia/
 
Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19)

 

Infekcia bý
va jednou z najčastejších príčin vážnej destabilizácie krehkého seniora.  V zariadeniach pre bezvládnych a polymorbídnych seniorov COVID-19  mal vždy svojich zákerných a neviditeľných predchodcov. Nárast infekcií prichádza hlavne na jar, kedy najčastejšie  zápasíme so šírením sa infekcií tráviaceho systému i dýchacích ciest.  Ochorie časť krehkých pacientov i  personálu,  a zariadenia vtedy fungujú v špecifickom, zaťažkávacom móde. S príchodom pandémie  COVID-19, vďaka opatreniam, ako je napríklad zákaz návštev, používanie rúšok či  zintenzívnenie dezinfekčného programu, máme nateraz relatívne pokojnejšiu situáciu, akú mávame v rovnakom období po minulé roky.  Klienti, tí ktorí situáciu sú schopní vnímať a komunikovať svoje pocity, chápu, že zákaz návštev je nevyhnutný a sú ochotní ho s pokojom akceptovať.   Komunikácia s blízkymi cestou moderných technológií  má aj u nás vďačných priaznivcov a zdá sa, že celkom úspešne nahrádza osobný kontakt. Orientovaní klienti sa však chcú naďalej zúčastňovať denných skupinových aktivít. V jediný deň, keď sme sa pokúsili o redukovanie skupín a ponechanie klientov na izbách, sa na nás zniesla spŕška kritiky, pričom argumentovanie rizikom šírenia sa nákazy neobstálo. 
Pri čítaní zarmucujúcich správ zo zahraničia sme nesmierne radi, že  COVID –19 zatiaľ neprekročil dvere slovenských zariadení plných jeho potenciálnych obetí. Harvardskí epidemiológovia nedávno konštatovali, že vírus sa zdá byť ešte viac schopný prenosu ako sa predpokladalo a úspešná prevencia jeho šírenia v ošetrovateľských domoch je skôr mimoriadnym javom. Vo viacerých zahraničných krajinách aktuálne nákazy v domovoch pre seniorov  často vedú k tomu, že sa v nich o staré osoby nemá kto starať  , pretože sa  nakazí i personál. Povolaná musela byť dokonca armáda, keď se ukázalo, že v niektorých domovoch  zostali seniori bez pomoci, a dokonca tam boli ponechaní  mŕtvi v posteliach. Situáciu už dávno nemajú pod kontrolou na mnohých miestach sveta. My tento scenár samozrejme nechceme. Chcieť a dúfať v tomto prípade nestačí.  Ak sú hrozby sú pomenované a je aspoň nejaký čas na prípravu, nie je to až také zlé.  Je na mieste rešpektovať názory skutočných odborníkov a v kontexte ich odporúčaní prispieť vlastným dielom k zvládnutiu situácie.  Je nevyhnutné zodpovedne sa pripraviť aj na tie na najťažšie etapy epidémie.  Po skúsenostiach s nedostupnosťou ochranných pracovných pomôcok vieme, že pomoc zo strany štátu nie je samozrejmá a  môže prísť aj omnoho neskôr ako by sme potrebovali.  V prípade ďalšieho nekontrolovateľného šírenia nákazy nebudú kapacity v nemocniciach, nebudú dostupní lekári,  a pravdepodobne bude málo profesionálneho personálu.
Na takúto situáciu sa nielen treba, no tiež dá pripraviť - horšie alebo lepšie. Je nevyhnutné mať predefinované také  postupy a opatrenia, ktoré spomínané hrozby zohľadnia a zároveň veľmi efektívnymi krokmi znížia riziko ďalšieho šírenia infekcie medzi klientmi a personálom. Našou zodpovednosťou je zabrániť výpadku kľúčových výkonov, ako je napríklad  podávanie liekov, hydratácia, výživa a tým predísť  zanedbanej a nedôstojnej starostlivosti u všetkých seniorov - nakazených i nenakazených. V krízovej situácii, neriadenom chaose sa stane ohrozeným každý z nich.  Na Slovensku máme tisícky zariadení. Odborníci varujú, že geriatri, všeobecní lekári, a vlastne všetci lekári  budú v čase krízy preťažení a je veľmi pravdepodobné, že dôjde k situácii prechodnej nedostupnosti lekárskeho vyšetrenia, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, alebo tieto možnosti budú výrazne limitované. Súčasne môže nastať situácia personálnej krízy. Výpadok personálu, konkrétnych odborností môže spôsobiť nemožnosť poskytovania odbornej starostlivosti kvalifikovanou silou (zlyhanie lekárskeho alebo ošetrovateľského manažmentu pacienta), pričom poskytnutie základnej starostlivosti bude podmienkou  prežitia pacienta. Ak  sa riaditelia a celý personál zariadení  na katastrofický scenár nepripravia, zlyhajú.  Úroveň prípravy celkom iste môže ovplyvniť  následky kritickej etapy preťaženia systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Každé zariadenie by malo mať záložný plán, ako bude organizovať izoláciu  vybranej časti zariadenia. Na zóny, kam nesmú  vstúpiť nepovolané osoby by sa mal vzťahovať špecifický bariérový režim. Modelujme ho, vylepšujme, so zapojením zaškolených a aj mentálne dobre nastavených zamestnancov. Majme pripravenú sériu opatrení,  ktoré v príprave krízy bez prešľapovania zaktivujeme. Nesmierne dôležitá je tvorba rezervy a priebežného dopĺňania ochranných pomôcok, keďže ich dostatok je základným predpokladom poskytovania starostlivosti o klientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením.  Ak nepomáha štát, alebo ak je pomoc stále vo fáze prísľubu, je tu možnosť oslovenia sponzorov, partnerov, organizácií, súkromných osôb. Zháňanie ochranných pomôcok, tvorenie ich  rezerv sa stáva rutinnou činnosťou, do ktorej zapájame široký okruh známych a sympatizantov.  Ešte je čas, a je treba s veľkým uznaním konštatovať, že nezištná pomoc donorov v týchto dňoch nadobudla nečakané rozmery a je veľmi potešujúce, že často netreba o pomoc ani žiadať.  Sú zamestnanci, ktorí na pracoviskách zo strachu nie sú už teraz, a sú takí, ktorí sa predbežne, odvážne a obetavo hlásia do prvej línie k ošetrovaniu nakazených.  Bezvládni seniori a rovnako ich blízki majú strach  žiadajú o ochranu. Ak sa nakazia , nemôžme sa ich báť a nedôstojne si ich prehadzovať ako horúci zemiak. Žiaľ, aj to hrozí, ak  nebudeme dobre pripravení. Znenazdajky stojíme pre novou výzvou, s akou sme sa ešte nikdy nestretli. Bude to skúška odvahy, profesionality, no tiež nášho skutočného vzťahu k povolaniu i  najohrozenejším  ľuďom. Pozitívny, rozhodný, racionálny prístup, zachovanie pokoja a rozvahy si táto situácia vyžaduje od všetkých. Áno, takto to môžeme zvládnuť, celkom iste.Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.