Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


OCENENIE Inovatívny poskytovateľ sociálnych služieb 2023 pre Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. v Humennom

Cenu prevzali generálna manažérka PhDr. Zuzana Fabianová, MBA a riaditeľka prevádzky Alena Mochnáčová, MBA;  07.12.2023, Žilinský samosprávny kraj, ŽILINA

 

IP 01Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb
2. ročník udeľovania cien v oblasti riadenia kvality, ktorú organizovala spoločnosť TABITA, s.r.o. 

Príbehy profesionálnych výkonov, projektov v manažérstve kvality, v inováciách, ako aj v krízovom riadení boli popretkávané angažovanosťou a charizmou veľkých osobností, ktoré sú často skryté pred verejnosťou.  

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. v Humennom je kolískou prvých národných štandardných postupov MZ SR pre oblasť ošetrovateľstva a dlhodobej starostlivosti. Aj pri kreovaní štandardu pre komplexný ošetrovateľský manažment v pobytových zariadeniach sociálnych služieb bola kľúčovým podkladom dobrá prax Slnečného domu. IP 02Slnečný dom stojí za iniciovaním myšlienky a následne vývoja legislatívy k  zavedeniu ošetrovateľského paušálu k viac ako 10 tisícom lôžkam klientov slovenských zariadení sociálnych služieb. Roky sa v tejto téme intenzívne angažuje  a usiluje sa zlepšovať východiská pre poskytovateľov. Aj pandémia COVID 19 jasne preukázala, že je veľmi potrebné, aby sa personál cítil i bol lepšie pripravený chrániť zdravie svojich zverencov. Slnečný dom svoje know-how pretavilo aj do  inovatívnych projektov s celonárodným pôsobením. Senior BOXY či Portál Malina sú príkladmi projektov orientovaných na pomoc ľuďom v najťažších chvíľach, kedy sú zaskočení ochorením a bezvládnosťou. Slnečný dom neustále inovuje, a to nielen v rámci interných procesov. Neprestáva šíriť prax a byť príkladom, produkovať riešenia, námety a stratégie a nimi oslovovať národné politiky, pretože v každodennej praxi vníma mnohé vážne komplikácie a pretrvávajúce riziká, a ohromný priestor na zlepšovanie.

inovative

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.