Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Na agresivitu pokojom

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
sestry0809.jpg
Poznáte to, z ničoho nič narazíte na agresívneho , nepokojného pacienta.
Existuje celá plejáda neverbálnych signálov , ktoré ohlasujú napätie až prípadnú agresivitu. Citlivá a vnímavá sestra môže riziko agresívneho chovania včas odhaliť a prispôsobiť tomu svoj prístup k pacientovi .

Určite ste sa už stretli s niektorými z príkladov
významných neverbálnych prejavov:
 • vyhrážanie, nápadné gestá,
 • podupávanie, náznaky kopnutia,
 • uprený pohľad do očí alebo naopak nápadné vyhýbanie sa očnému kontaktu,
 • búchanie, či kopanie do zariadenia miestnosti, trieskanie dverami, zvieranie pästí, vedomé či nevedomé ukazovanie zaťatej päste,
 • agresívne grimasy, zčervenanie od zlosti alebo naopak nápadné zblednutie, zášklby, tiky, ktoré sa skôr neobjavovali),
 • bezcieľne prechádzanie sa sem a tam.

Vlastné poruchy správania, agitovanosť a agresivita sa najčastejšie vyskytujú v strednom štádiu, čiastočne na rozhraní stredného a ťažkého štádia demencie. V tomto období možno predpokladať agitované, prípadne agresívne správanie u viac než 80 % chorých.
Agresivita býva často spojená s nasledujúcimi klinickými stavmi:
 • alkohol (intoxikácia, delírium),
 • toxikománia (intoxikácia, vyžadovanie drog),
 • osobnostná porucha (explozívny, asociálny jedinec),
 • psychóza (mánia, paranoidná psychóza),
 • organické stavy (akútne stavy zmätenosti, , epilepsia, chronický etylizmus). 

Súbor nasledujúcich rád sa hodí nielen profesionálom ako repete učiva zo zdravotníckych škôl ... pretože ocitnúť sa zoči – voči človeku, ktorý síce nemôže za svoj nezvládnuteľný výbuch emócií, ale je pre nás vážnym ohrozením, nie je ničím výnimočný a je dobré byť naň pripravený.
V prvom rade pokoj, ktorý z vás musí priam vyžarovať, no a v druhom zopár rád možno aj nad zlato.
Usilujte sa :
 • nebyť s pacientom osamote (za zatvorenými dverami),
 • pristupovať k pacientovi čelom,
 • udržiavať odstup mimo dosahu pacienta v prípade útoku,
 • hovoriť pokojným, vyrovnaným hlasom,
 • používať krátke, zrozumiteľné vety,
 • uistiť sa, či pacient pochopil povedané,
 • vyvarovať sa náhlych a nečakaných pohybov, ktoré by mohli prekvapiť pacienta a vyprovokovať útok,
 • nenaliehať,
 • nepúšťať sa do konfrontácií,
 • usilovať sa nájsť spoločnú reč,
 • vystupovať zdvorilo,
 • ponúkať istotu, podporu,
 • nikdy neklamať,
 • vyhovieť, ak si pacient želá lekára,
 • v prípade nezvládania situácie bezodkladne požiadať o pomoc kolegu,
 • nechať chvíľu pacienta rozprávať, v záujme zistiť, čím sa dá jeho emocionálne jednanie vysvetliť /ospravedlniť/ (pri použití otázky: „ Vidím, že ste rozčúlený. Čo sa Vám prihodilo?“
 • výrazne gestikulujúceho sa snažiť posadiť, vyzvať ho k pokojnému dýchaniu, pacient sa upokojí a gestikulácia bude miernejšia,
 • pokúsiť sa odpútať pozornosť zmenou témy rozhovoru,
 • pokiaľ pacient rozpráva prekotne, snažiť sa ho nasmerovať k riešeniu problému,
 • pokúsiť sa obnoviť pacientovu dôveru, vysvetliť jednotlivé postupy, opatrenia,
 • ospravedlniť sa, ak bude príčina jeho hnevu oprávnená, úprimnosť často hnev zmierni, 
 • udržiavať priamy očný kontakt, nedvíhať obočie a nešpúliť pery.


Po zvládnutí „krízového stavu“ je samozrejme vhodné analyzovať možné príčiny výbuchu a vykonať maximálne opatrenia na to, aby sme minimalizovali riziko opakovania či dokonca rozvoja podobných situácií. 

 
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.