Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Epileptický záchvat - buďte pripravený zareagovať spravne!

Marianna Kličová a Soňa Andiľová
Vedúca sestra
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Tímová sestra
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Pri ošetrovaní klientov v dlhodobej starostlivosti sa stretávame s množstvom neurologických diagnóz. Zvyčajne ide o náhle cievne mozgové príhody (NCMP), avšak častým javom je aj epilepsia.
Z praxe Vám priblížim situáciu, ktorá nás postretne raz za čas. Je urgentná a je žiaduce konať...rýchlo, presne, s chladnou hlavou....veď klient na nás čaká a od našej reakcie doslova závisí jeho život ...
Predstavte si so mnou bežnú prevádzku oddelenia. Klienti, aktivity, rehabilitácia, dokumentovanie, príjemná hudba..... v tom niekto túto kľudnú atmosféru preruší a zakričí.... je to náš opatrovateľ, ktorý nám sestrám naliehavo oznámi, že klient na izbe nereaguje, má kŕče končatín, nie je pri vedomí. V tom momente „naštartujeme vlastný  adrenalín“ a vieme, že IDE O ŽIVOT. Schytíme kufrík „prvej pomoci“ utekáme ku klientovi....v chvate a behu nám v hlave víri množstvo obrazov. Rozmýšľame, čo sa mohlo stať, aké lieky klient užíva, aké má diagnózy, čo budeme robiť, ako mu pomôžeme, ako budeme organizovať prácu, aby sme ho zachránili ..... vstupujeme do izby a vidíme klienta v kŕčoch, na tvári má zmenený výraz, zaťaté zuby, ruky zovreté,.... z predtým určených diagnóz predpokladáme, že ide o epileptický záchvat. Sme tam, aby sme mu pomohli...
Aj VY ste na chvíľu spozorneli? Rozbúšilo sa Vám srdce? Priznáme sa, aj nám sa to niekedy stáva. Hlavne vtedy, keď to vyzerá veľmi dramaticky. Viete, čo by ste v tejto chvíli robili? Na ulici, v práci, doma? A ste si istí, že  to, čo by ste vykonali  by  bolo naozaj správne?   Časy otvárania úst, vylomených zubov, dobitých pacientov a  pohryzených zachraňujúcich, sú už chvalabohu dávno preč.  Poďme si o epilepsii povedať niečo viac. Hlavne o PRVEJ POMOCI, tá je v danom momente najdôležitejšia.
Epilepsia je vážne chronické ochorenie mozgu. Pod pojmom epilepsia sa ukrýva niekoľko rôznych typov ochorenia, ktorých spoločným znakom je spontánny vznik záchvatov. Líšia sa však príčinou, prejavmi a priebehom. U ľudí ktorí trpia epilepsiou sa záchvaty objavujú zdanlivo bez príčiny, spôsobuje ich samotné ochorenie mozgu. O epilepsii hovoríme pri opakovaných záchvatoch.

Príčiny vzniku epilepsie môžu byť
rôzne. Mozgovo cievne ischemické a hemoragické lézie, krvácanie do mozgových štruktúr, úrazy hlavy, infekcie, zápaly, nádory mozgu, metabolické ochorenia, toxické látky, stres a iné.

Základným prejavom
epilepsie je spontánny vznik záchvatov, ktoré môžu mať aj „nenápadnú formu“. Každá porucha vedomia a bdelosti ,kŕčovitý stav či prechodné zvláštne správanie môže byť príznakom epilepsie.

Rozoznávame rôzne formy a podoby záchvatov:

Parciálne záchvaty- ložiskové, fokálne
- postihujú len určitú časť mozgu. Poznáme dva typy parciálnych záchvatov- jednoduché a komplexné. Medzi príznaky jednoduchého parciálneho záchvatu patria napr. samovoľné zášklby niektorej časti tela, napr. tváre, končatín alebo jednej polovice tela, prechodné pocity brnenia, záblesky pred očami, vnímanie rôznych pachov, zvláštna chuť v ústach. Komplexný parciálny záchvat sa prejavuje poruchami vedomia rôzneho stupňa. Človek síce neupadá do bezvedomia, no záchvat si nepamätá, správa sa automaticky a „zvláštne“ nereaguje na okolie ani na oslovenie. Niekedy sa objavuje vyvracanie očí, otáčanie hlavy, prípadne aj trupu do jednej strany, pomľaskávanie, žuvanie naprázdno, škrípanie zubov a pod.

Generalizované záchvaty -
pri tomto záchvate postihuje abnormálna elektrická aktivita celý mozog preto sa záchvaty prejavujú na oboch častiach tela. Spoločnou črtou záchvatov je strata vedomia. Objavuje sa kŕčovité napätie celého tela, ktoré postupne striedajú kŕče všetkých končatín, pád na zem, pena okolo úst z dôvodu zvýšeného slinenia, šklbané kŕče, inkontinencia.

Status epilepticus -
je dlhodobo trvajúci kŕčový stav, ktorý môže ohrozovať vitálne funkcie (anoxia, arytmie, poškodenie mozgu, smrť).

Diagnostika ochorenia
patrí do rúk odborníka neurológa, špecialistu. Medzi štandardné diagnostické postupy patria EEG-elektroencefalografické  vyšetrenie, krvné a interné vyšetrenie, MRI - magnetická rezonancia a CT-počítačová tomografia.

Liečba: veľmi dôležitá je životospráva, zákaz alkoholu, pravidelný spánok a vyhýbanie sa špecifickým provokačným faktorom, medikamentózna liečba (lieky sa nazývajú antiepileptiká).
 
Prvá pomoc pri epileptickom záchvate: 

 • Zachovajte pokoj
 • Nechajte postihnutého ležať, uvoľnite mu šaty okolo krku
 • Nevyťahujte jazyk ani mu neukladajte medzi zuby žiadne predmety
 • Odstráňte z blízkosti akékoľvek prekážky a kontrolujte kŕče, aby sa pacient nezranil
 • Nepokúšajte sa záchvat zastaviť, skončí sám
 • Pri odznievaní záchvatu je potrebné otočiť pacienta na bok
 • Hlavu pacienta podložte mäkkým predmetom
 • Zaistite stabilnú polohu chorého na boku, skloňte hlavu, aby mohli z úst vytekať sliny, pena, hlieny
 • Pri hlbokom zapadnutí jazyka zakloňte chorému hlavu a palcami rúk ho pridvihnite, tým dosiahnete priechodnosť dýchania
 • Ak záchvat trvá viac ako 15 minút, je veľmi silný alebo sa opakuje, zavolajte RZP na číslo 155
 • Zostaňte s chorým/pacientom až dovtedy, kým nenadobudne plné vedomie
 • Ak pacient neupadá do bezvedomia (pri miernejšej forme) snažte sa o upokojenie pacienta, zabránenie poraneniu. Privolajte RZP, ak záchvat nevymizne ani po 10 minútach.
 • Ak sa pacient správa automaticky a nemá nad sebou kontrolu a je agresívny, vtedy bez váhania privolajte RZP.

Najčastejším omylom je snaha vytiahnuť pacientovi jazyk, je to nevhodné a rizikové pre pacienta aj pre Vás. Pacienta sa nesnažíme prebrať akýmkoľvek spôsobom a to potľapkávaním, trasením, vodou, pokusmi o rozdýchanie. Nikdy násilne nebráňte kŕčom, končatiny stiahnuté kŕčom sa nesnažte narovnávať či naťahovať.

Ponúkli sme Vám niekoľko základných informácii o „EPI“. Prajem Vám, aby ste sa s ním nestretli a prajem aj nám, aby sme uvedených dramatických situácií zažívali čo najmenej. Ale realita je iná ... Ak sa to stane, už budeme pripravení a zabojujeme, veď IDE O ŽIVOT...

Ďalšie články od blogera:
Marianna Kličová a Soňa Andiľová

Bloger nemá žiadne ďalšie články.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.