Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Ako vyhrať vojnu s dekubitom ?

Marianna Kličová
Vedúca sestra
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
                                                         Dekubit nie je otlak od topánky

Spomínam si na situáciu z ošetrovateľskej praxe spred niekoľkých rokov. A verte, myslím na ňu dodnes, keď ošetrujem ranu, alebo rozmýšľam s kolegyňami, sestrami, prečo tá ktorá rana vznikla, prečo sa nehojí, prečo.... Pracovala som ako tímová sestra a do zariadenia sme prijali staršiu pani, ktorá bola v zlej fyzickej kondícii s množstvom vážnych diagnóz, čiastočne imobilnú, podvýživenú. Nanešťastie sme zistili  aj dekubit v oblasti päty. Keď sme si analyzovali za akých okolností rana vznikla,  príbuzná nám hovorila, že je to „otlak od topánky.“ Vraj bola na prechádzke a mala tesné topánky. Myslím na to dodnes S úsmevom i smútkom zároveň. A viem, že bez odbornej ošetrovateľskej starostlivosti, praxe a skúseností by „otlak“ priniesol množstvo komplikácií  a problémov možno až fatálnych. Dobre, že sa tak nestalo. Tá milá pani žije dodnes. A „topánky ju už nikdy neotlačili.“
                      Nenechajte sa zmiasť. Dekubit naozaj nie je otlak od topánky.

Prinášame Vám niekoľko rád a typov ako bojovať s týmto problémom v prvom rade na poli prevencie v druhom rade na poli liečby. Dekubity sú častým problémom najmä u imobilných, prevažne starších pacientov s celkovo zhoršeným zdravotným stavom.

Ich vznik a hojenie je jedným  z typických ukazovateľov kvality starostlivosti poskytovateľa  /nemocnice /zariadenia ale aj domácej starostlivosti. Podcenenie problému prináša množstvo komplikácií (zápal, infekcia, bolesť, zhoršenie kondície, imobilita, izolácia, strata sociálneho kontaktu) a môže mať často až fatálne následky. 

Preležanina - dekubit je poškodenie kože a podkožných tkanív spôsobené dlhodobo pôsobiacim priamym tlakom, trením. Najkritickejšími, tzv. predilekčnými miestami sú miesta s kostnými výčnelkami na ktorých spočíva najväčšia váha pacienta teda krížová oblasť, päty, členky, lakte, lopatky, bedrá.... Na vzniku preležanín sa podieľa niekoľko faktorov čím je ich viac, tým väčšie je riziko. Spomeňme imobilitu, nedostatočnú výživu, únik moču a stolice, neurologické alebo cievne ochorenie, či cukrovka. Úmrtnosť u osôb s dekubitom je 4 krát vyššia ako u rovnakej skupiny bez defektu.

Predstupňom vzniku preležaniny je začervenanie pokožky, ktoré pri stlačení bledne. V tejto fáze je ešte veľká nádej, že sa podarí vzniku preležaniny zabrániť.

I. stupeň – erytém/začervenanie tlaková lézia bez poškodenia kože, neblednúce sčervenanie, oblasť je opuchnutá, teplá a nebolestivá. Chorý pociťuje pálenie, svrbenie pokožky.
II. stupeň – pľuzgier, lézia s čiastočným poškodením kože, vytvára sa pľuzgier. Táto fáza je veľmi bolestivá.
III. stupeň – nekróza, lézia so zničením tkanív medzi kosťou a pokožkou.. Tvorí sa hlboký vred, ktorý je často krytý suchou čiernohnedou chrastou z odumretých buniek alebo vlhkým žltohnedým povlakom. 
IV. stupeň – vred , lézia, pri ktorej dochádza k rozsiahlej deštrukcii, odumiera svalové tkanivo, poškodená je i kosť. I táto rana môže byť pokrytá čiernohnedou chrastou. Dochádza ku podmínovaniu okrajov a k odumieraniu tkaniva pod nimi.


                                                   Príčinné faktory vzniku dekubitov
Dobrou správou je , že   problému sa dá účinne predchádzať.
Je to zároveň najrozumnejšia cesta. 
                                                           Stavte na prevenciu

Najúčinnejšia liečba dekubitu /preležaniny je prevencia. Riziko vzniku dekubitov je u každého klienta iné. Je dôležité prehodnotiť ho napr. pri zhoršení mobility, hybnosti, zhoršení celkového stavu (napr. zvýšená telesná teplota, zápal.....).

Na zhodnotenie rizika Vám aj v domácom prostredí poslúži tkz. Norton škála.


Zrátajte dosiahnuté body. POZOR ! Zvýšené nebezpečenstvo vzniku dekubitov je u chorého, ktorý dosiahol menej ako 25 bodov (čím menej bodov, tým väčšie riziko!)

                                                         V druhom
kroku  


Medzi dôležité preventívne opatrenia patrí ošetrenie predilekčných miest vhodným prípravkom- krémovanie (nie trenie) min. 2 x denne. Vhodné sú krémy s arginínom, obsahujúce močovinu... Žiadúce je tiež efektívne polohovanie (zmena polohy raz za 2-4 hodiny), upravená a suchá posteľná a osobná bielizeň, netesná obuv, šetrný presun a manipulácia, podpora sebestačnosti(vysádzanie, nabádanie k stoju, hýbaniu sa). Ďalšími „zbraňami“ sú – dodržiavanie diétnych obmedzení, riešenie problémov s výživou a iných rizokových faktorov v spolupráci s lekárom napr. zmeny glakémie, zvýšený tlak krvi, zavedenie močového katétra, kontrola laboratórnych parametrov (krvný testy) napr. nutríčných, krvného obrazu. Pri každom zhoršení zdravotného stavu (napr. infekcia, vzostup teploty..) je potrebné prehodnocovať zaužívané preventívne opatrenia

                                                     Užitoční pomocníci

Kvalitnú prevenciu a liečbu si nedokážeme predstaviť bez používania vhodných antidekubitárnych pomôcok. Mnohé z nich sú čiastočne alebo úplne uhrádzané zdravotnou poisťovňou. Používame antidekubitárne matrace, alebo kompresorové podložky, chráničky na päty, mäkké podsedáky, polohovacie válce, kliny, guličkové podložky ....


  Nezabúdajte, že preležaniny sa môžu vytvoriť aj pri sedení. Účinnou zbraňou sú mäkké podsedáky, penové sedačky


                                                 Ako vyhrať vojnu s dekubitom

Stáva sa, že dekubit už vznikol. Aj v takomto prípade existuje kombinácia nástrojov účinnej pomoci. Je nutné prehodnotiť opatrenia, aby sa nám dekubit nezhoršoval. Preveriť polohovanie , pomôcky, výživu, hydratáciu,  celkový stav klienta....Všeobecne  ďalej platí, že ranu /dekubit je potrebné primerane ošetrovať. Existuje množstvo spôsobov liečby rán, je však nutné vždy zvoliť taký, ktorý čo možno najlepšie vyhovuje všetkým pacientovi, ošetrujúcemu personálu i rodine. Pri dekubitoch sa rozlišuje stupeň dekubitu a fáza hojenia (čistica, epitelizačná, granulačná). Liečba, vzhľadom k menovaným skutočnostiam, je rôzna. Pri liečbe rán sa berie do úvahy typ  a stav rany, fáza hojenia, pohodlie pacienta, finančná dostupnosť. Je možná hydroterapia, vlhká terapia, klasická terapia. 

Je dôležité poradiť sa s odborníkmi, navštíviť lekára, kontaktovať sestru ADOS, jednoducho vyhľadať odbornú pomoc

Pri liečbe dekubitov nezabúdame na celkovú starostlivosť o blízkeho, najmä správnu výživu, hydratáciu, a kompenzáciu pridružených ochorení. Kombináciou vymenovaných prístupov vyhráme.

Ďalšie články od blogera:
Marianna Kličová

Marianna Kličová
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.