Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Dobrý deň, priateľu ! Rád ťa poznávam ...

Štefan Šubert
Zdravotnícky asistent
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Dnes, ak dovolíte, opäť niečo z „praktickej psychológie a etiky“. Lebo, verte alebo nie, mne sa zdá, že sa o tejto závažnej téme hovorí stále málo, a psychológia a etika prístupu k dlhodobo chorým pokrivkáva za inými, „hmatateľnejšími“ témami. No mne to nedá, a dnes chcem rozprávať o človeku, jeho individualite a z toho logicky vyplývajúcej  potrebe individuálneho a  holistického prístupu.

V mojej praxi zdravotníka som sa naučil, že pacient alebo klient  je tou najdôležitejšou entitou, ktorá musí byť jednoznačne vrcholom pyramídy, alebo ak chcete,  stredom vesmíru pre každého pracovníka v zdravotníctve a v službách sociálnej starostlivosti. 

Každý sme iný, máme svoje povahy, dobré i horšie. Líšime sa .

Každý z nás je osobnosť , ktorá žije v úplne osobitnom kontexte vzťahov, súvislostí, životných situácií, osobných očakávaní či hodnôt.  Cholerik či melancholik, diabetik, alergik,  ranné štádium choroby či pokročilá forma, má rád spoločnosť či svoje mantinely prekračuje nerád... To je iba malá časť vlastností,  ktorými disponujú aj klienti zariadení sociálnych služieb . Jednoznačne každého z nich musíme akceptovať ako individualitu.

O každom klientovi, či už je v našom zariadení týždeň alebo pár rokov, vieme naozaj veľa.

Holistický prístup znamená,  že sa  na klienta dívame ako na celok. Nemôžeme sa orientovať iba na výkon  základných úkonov, ako je hygiena, kŕmenie, aplikácia liekov či správne polohovanie. Je dôležité, aby sme sa nezaoberali len fyzičnom, ale i duševnou stránkou našich klientov.
 
Pre celkový zdravotný stav je často dôležitejší samotný spôsob,  akým ku klientovi pristúpime, oslovíme či zakryjeme intímnu partiu tela, ak je v miestnosti viacero ľudí.

Holistický prístup používa každý zamestnanec, od prvého kontaktu klienta so zariadením, dokonca už pred vstupom.

Zapájame do starostlivosti aj rodinu, prostredníctvom dotazníka zisťujeme od blízkych typické charakteristiky, zvyky, záujmy, vzťahy, obľúbené jedlá, náboženské zvyklosti. Tím následne presne vie, kam bude najlepšie umiestniť klienta, ako k nemu pristupovať, ako ho oslovovať, s čím počítať.

Vymeníme si úlohy ,  ak vieme,  že klient reaguje pokojnejšie práve na kolegu, neriešime prečo. Správne nastavujeme stratégie prístupu, staviame na empatiu. Ak si predstavíme sami seba v situáciách,  keď by sme potrebovali pomoc iných, vieme lepšie chápať pocity každého osobitne.

Ľudia pre nás nie sú iba muž a žena,    X a Y,  biela a čierna. Hľadíme na človeka ako na pestrú dúhu. Citlivo vnímame jeho „inakosť“,  kučierky,  rozdiely medzi nebom a zemou. 

Čo vyčarí úsmev na perách? Čím zahrejeme srdce?  Presnú odpoveď vám nedá nikto. Univerzálny návod neexistuje. Kúskujeme, analyzujeme, pátrame po drobných detailoch, ktoré u jedného nezaberú , no u iného fungujú stopercentne.  „Holistické know- how“  pritom chceme každý deň vylepšovať , lebo nám na ľuďoch záleží. V priemyselnej výrobe by to bolo úplne inak, ale  stretnutie s človekom, zázračná komunikácia a krásna spätná väzba pri výkone práce by asi chýbala ako soľ ...
Ďalšie články od blogera:
Štefan Šubert

Štefan Šubert
Štefan Šubert
Štefan Šubert
Štefan Šubert
Štefan Šubert
Štefan Šubert
Štefan Šubert
Štefan Šubert
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.