Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Nikto by nemal zomierať sám ...

Anna Sninčáková
Tímová sestra
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Práca sestier a opatrovateľov v zariadení sociálnych služieb prináša aj starostlivosť o klientov v terminálnom štádiu. Každý chorý si vyžaduje iný, individuálny spôsob, ktorý treba prispôsobiť danej situácii. Akceptácia klienta takého aký je, znamená zrieknuť sa akéhokoľvek poučovania a hodnotenia klienta, tolerovať jeho prežívanie a reakcie, aj tie negatívne, čo kladie vysoké nároky na sebadisciplínu.

Trpezlivý, úctivý a láskavý prístup vyžaduje schopnosť trpezlivo počúvať klienta a pokojne mu odpovedať.

Ošetrovateľ musí zaobchádzať s klientom ako s partnerom, ktorý má právo na rešpektovanie svojej individuality, osobnej autonómie a intimity. V prvom rade sa klientovi má umožniť rozhodovanie o niektorých detailoch každodenného života, napríklad čo si oblečie, čo bude mať na stolíku, čo bude jesť, teda nevoliť direktívny prístup. V prípade, že nepochopí nejakú inštrukciu, je potrebné to znova vysvetliť, avšak bez akejkoľvek nervozity, podráždenosti, či dokonca kriku. Zlé zaobchádzanie a krik vystavujú klientov - seniorov psychickému stresu, na ktorý môžu reagovať zmätenosťou a celkovým zhoršením zdravotného stavu. Nemožno zabudnúť ani na neverbálnu komunikáciu napríklad úsmev, je to významný psychoterapeutický prostriedok. Spolupráca s rodinou klienta znamená umožniť príbuzným aby sa zapojili do terminálnej starostlivosti.

„Nikto sa nerodí sám a nikto by nemal zomierať sám“. Táto veta v sebe nesie dôležitý prvok, ktorý robí umieranie dôstojným, a tým je blízkosť druhého človeka. Prítomnosť druhých ľudí činí z procesu zrodu i skonu sociálny akt, ktorý so znalosťami základného rituálu láskavého doprovodu skutočne môže vytvoriť reálny predpoklad pre dôstojný rámec umierania a smrti.

             Dôstojnosť smrti by sme teda mali vidieť v dôslednom a obetavom ošetrovaní človeka, ktorý našu profesionálnu i laickú starostlivosť potrebuje.

            Tím sestier a opatrovateľov poskytuje svojím klientom popri odbornej pomoci aj útechu, povzbudenie a nádej. Stoja pri nich do poslednej chvíle s pochopením, že etika terminálnej starostlivosti spočíva v schopnosti zobrať na seba zodpovednosť za svojho klienta.
            


Ďalšie články od blogera:
Anna Sninčáková

Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.