Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Čeklisty učia sestry obozretnosti

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Učiť sa, učiť sa ,učiť sa ...

Kontrola kvality poskytovanej starostlivosti slúži predovšetkým na prevenciu výskytu opakovaných závažných chýb, či nedostatkov pri poskytovaní starostlivosti. Ide o posúdenie správnosti ošetrovateľských intervencií pred zhoršením zdravotného stavu. Spočiatku to možno prináša trocha nepríjemný pocit, keď si uvedomíme, že naša práca bude spätne analyzovaná v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu pacienta.
Obzrieť sa späť - sebakriticky môže byť trocha bolestné. Neradi sme podrobení kritike, zdá sa , že v našom povolaní jej je viac než dosť , a valí sa na nás zo všetkých strán. Sebahodnotenie však nepríjemným prestáva byť, ak sa stotožníme s jeho vyšším cieľom – z našich chýb sa predsa môžeme poučiť a  nabudúce byť zasa o niečo lepší a dôslednejší. Učíme sa, jeden od druhého, všetci ... každý deň prichádza nová skúsenosť, ktorú môžeme úspešne pretaviť do rozvoja seba, efektívneho rozvoja celej organizácie i systému. A s vedomím cieleného sebarozvoja prichádza zaslúžené úplne iný pocit ...

Na ceste k efektívnemu hodnoteniu ošetrovateľskej starostlivosti sa nám ako skvelí pomocníci osvedčili čeklisty k zhoršeniu zdravotného stavu. Bol to defacto prvý čeklist, s ktorým sme začali intenzívne pracovať, a aj po rokoch (ide o stovky vyplnených čeklistov) od používania týchto čeklistov neupúšťame .

Daný prístup vrelo odporúčam každej organizácii, ktorá sa chce úspešne rozvíjať.


Ako to funguje ?

Posúdenie správnosti ošetrovateľských intervencií  (nielen) 24 hodín pred  negatívnou   zmenou, resp. zhoršením zdravotného stavu vykonáva vedúca sestra / asistent manažmentu v prípadoch výrazného zhoršenia stavu,         nutnosti privolania záchranky,  či úmrtia klienta. Kriticky posúdi aj posledné dni/týždne starostlivosti a vstupné zhodnotenie rizík prijímajúcou sestrou vo vzťahu k príčinným súvislostiam zhoršovania. 

A
nalýza sa realizuje na príslušnom formulári. Predpísané riadky a stĺpce  našepkávajú , na ktorý aspekt starostlivosti pri spätnom hodnotení nesmieme zabudnúť. Zisťujú a hodnotia sa  novovzniknuté známky infekcie, úraz, pád, zmeny v liečbe, posudzovanie glykémie u diabetikov, nové symptómy chorobného stavu, zmena psychiky, orientácie, adekvátny príjem tekutín, bezchybnosť dokumentácie za posledných 24 hodín, správnosť intervencií sestry, zmeny vo vyprázdňovaní, vitálnych funkciách, konzultovanie zdravotného stavu s lekárom, stav rán. Za analýzu a vypracovanie stanoviska k poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti pritom zodpovedá vedúca sestra /asistent manažmentu a vyplnený check list odovzdá na kontrolu manažérovi odborných činností do 5 hodín od udalosti. Zistenia bývajú prezentované na poradách sestier, resp. individuálne s dotknutou tímovou sestrou. Vedúca sestra v spolupráci s nadriadeným navrhne a definitívne zvolí vhodný spôsob poskytnutia spätnej väzby sestrám, v prípade zistení nedostatkov určí opatrenie na nápravu.

PDCA cyklus v praxi zdravotno-sociálnych zariadení

Veľmi často, práve zistenia z čeklistov, viedli k prehodnoteniu dovtedy praktizovaných prístupov. 
Vďaka čeklistom uzreli svetlo sveta napríklad nové postupy v oblasti prevencie a liečby infekcií, sofistikovanie používania CRP vyšetrenia v súlade s vývojom obrazu ochorenia, hromadné sezónne očkovanie, a tiež individuálne očkovanie každého pacienta proti pneumónii, či posúdenie potreby antikoagulačnej liečby u každého rizikového pacienta.

Aktualizovaním prístupov na základe poctivého rozboru skúseností  sa nám podarilo takmer úplne vylúčiť nezvládnuté zápaly pľúc s ťažkým priebehom, či výrazne znížiť počet náhlych úmrtí na embóliu.


Uvedené prístupy sú ilustráciou používania PDCA cyklu , ktorý je charakteristický pre pokročilý systém manažérstva kvality organizácie. PDCA cyklus znamená pravidelné kritické sebahodnotenie, neustále prehodnocovanie prístupov. Koncepcia starostlivosti sa tak dynamicky rozvíja v snahe dosiahnuť želaný cieľ.

A cieľ ? Ten  je jasný – zabrániť zbytočnej predčasnej destabilizácii stavu ťažko chorého, ohrozeného človeka pri využití všetkých dostupných možností. Čeklist je jedným z účinných nástrojov komplexnej metodiky prevencie destabilizácie klienta, ktorú roky rozvíjame a praktizujeme. Ale o tom niekedy nabudúce ... 
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.