Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


NURSING NOW PO SLOVENSKY

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Vitajte v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Dnes príde lekár. Prichádza dvakrát do týždňa (ak sa mu dá...). Sestry majú pripravený zoznam pacientov, ktorí potrebujú lekársku vizitu.  Sprevádzajú lekára na izby, k pacientom, u ktorých sa objavili nové symptómy. Dôsledne lekárovi referujú a zároveň asistujú pri vizite. U tohto pána sa objavil suchý  kašeľ, tu pribudla hnačka, tu sa zhoršil príjem stravy, tu opuchla jedna končatina a pacient prestáva močiť, tu zápasíme s veľkým nepokojom a neustálymi nárekmi bez zjavnej príčiny. Všímavému oku skúsenej sestry neunikla ani zhoršujúca sa dýchavica a stúpajúci tlak. Lekár pacientov pozorne vyšetrí, prehodnotí liečbu, naordinuje odbery, vyšetrenia, lieky  a odchádza. Má dnes ešte veľmi veľa práce. Ako každý deň. Čakajú ho ďalšie podobné zariadenia a vlastný obvod.  Nie vždy môže zdvihnúť telefón. Sestry zariadenia pri ťažko chorých ostávajú a poskytujú starostlivosť o zdravie naďalej. Je toho dosť, zabezpečiť odbery, vyšetrenia, lieky podľa ordinácie, ktoré treba dávkovať veľmi opatrne, pod trojitou kontrolou.  Veľa liekov.  Neustále meniace sa názvy. Správne ich nadávkovať je hotová veda. V rýchlom tempe zavádzajú katéter, úspešne nájdu neviditeľnú žilu a spúšťajú infúziu. Vzápätí bežia ku kolabujúcemu pacientovi. Možno to bude iba ortostatický kolaps po posadení. Je to náročná a prepotrebná  práca. Bolo by nepredstaviteľné, pri každom zhoršení zdravotného stavu, voziť pacientov do nemocnice. Kvalifikovaných sestier máme v zariadení tak akurát  – 7 žien na 57 prijímateľov sociálnej služby, vrátane vedúcej sestry. Sú to zodpovedné dámy, ktoré udržujú vysokú latku starostlivosti o zdravie a život pacientov. V zmenách sa striedajú dňom, nocou, cez víkendy i sviatky. Ostatných, inak kvalifikovaných  zamestnancov  je omnoho viac.  Sestry však  neustále sledujú  ich prácu, vedú ich k správnym prístupom, zodpovednosti, napríklad kŕmeniu vo zvýšenej polohe: „inak môžete spôsobiť pacientov vdýchnutie stravy alebo pneumóniu, “ upozorňujú svojich tímových kolegov opakovane. Opatrovatelia hlásia sestrám, ak predtým orientovaný pacient začne nadmerne vyspávať.  Pri hygiene privolajú sestru k preväzu. Zručne ošetrí aj hlboké dekubity, podchytí súvisiace príčiny, ako je napríklad zlá výživa pacienta  a ak dobre vedený tím dodržiava ňou stanovený polohovací plán, je veľká šanca, že nepekný defekt sa časom zacelí. Sestry sú v zariadeniach sociálnych služieb potrebné ako soľ. Vedia si poradiť aj vo veľmi náročných situáciách. Ich múdrosť, prezieravosť, profesionalita, vedomosti  i zručnosti. Chránia zdravie i život svojich zverencov. Starostlivosť o dlhodobo chorého  nemožno redukovať  na zdravotné výkony.  Je to zložitý proces. Funguje na princípe neustáleho hodnotenia a intervencií, bez odďaľovania zásahu. Dlhodobo chorý vyžaduje kontinuálnu a dlhodobú starostlivosť. Zmiernenie utrpenia a bolesti, ochrana života a stabilizácie  sú výsledkom komplexného a preventívneho prístupu odborníčok, ktorými sestry rozhodne sú.  V sociálnych zariadeniach pribúdajú občania, ktorí sú nielen prijímateľmi sociálnych služieb, no tiež pacientmi. Takí, ktorí potrebujú viac ako podať jedlo, tekutiny, vymeniť plienku, bielizeň, ,či podanie stravy.  Sociálna starostlivosť môže nastúpiť až po zvládnutí fyzických ťažkostí.  Komplexný manažment zdravia preto musí byť samozrejmosťou. Nielen v štandardoch pre túto starostlivosť. V praxi, priamo v zariadení, by mal byť prítomný stále niekto,  kto je dostatočne odborne zdatný zlyhávanie zdravia zaznamenať a vhodne intervenovať. Ak prítomnosť fundovaného zdravotníka – sestry absentuje, pacient sa ocitá v ohrození.  Kde nie  je dostatok sestier pre trvalú prítomnosť v zariadení, je prijateľnou  alternatívou ADOS, no má svoje limity, vzhľadom na fakt, že je to terénna služba.  Zariadenia sociálnych služieb sú plné prijímateľov, ktorí sú zároveň pacientmi. Preto musíme tvoriť cesty ako efektívne dostať odbornú starostlivosť k chorým ľuďom do zariadení, k ich kreslám a posteliam. Objavujme vyvíjajúce sa prístupy a princípy v zákonoch a štandardoch na národnej úrovni, a únosné podmienky pre poskytovateľov. My sestry, nebudeme pasívnymi svedkami toho, ako sa bezvládny a chorý človek trápi a umiera. Narieka nielen on, ale celá jeho rodina. Dotýka sa nás to a  poznáme riešenia. Samozrejme, že ich musíme, dôverne poznajúc súvislosti nielen navrhovať, no s ich etablovaním musíme tiež aktívne pomôcť. Kormidlo blúdiacej lode, ktorá akoby nemohla nájsť svoj smer, treba spoločne  uchopiť. Toto je „NURSING NOW“ v slovenskej realite.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.