Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Sestry môžu dlhodobo chorým odovzdať to, čo nedokáže nikto iný

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Rok 2018 je z hľadiska rozvoja ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych zariadeniach prelomovým. Vyhlášky 20/2018 Z.z., ktorou sa o.i. ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti (s účinnosťou od 31.1.2018)  a 92/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (s účinnosťou od 1.4.2018)  sa pomaly naruší vákuum v dlhodobej starostlivosti , keď bol manažment zdravia o vážne a dlhodobo chorého kriticky oklieštený na symbolický výber ADOS výkonov.  Krok po kroku, vďaka spoločnému úsiliu a podpore vzácnych ľudí, ktorých sestry presvedčili reálnymi výsledkami práce, logickou argumentáciou i usilovnou prípravou návrhov,  sa zrodil pojem „ošetrovateľský paušál“. Nový ošetrovateľský štandard „Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnych služieb a v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately“  dokumentuje význam a rozsah ošetrovateľstva v týchto typoch zariadení. Prvých 10 000 pacientov v zariadeniach sociálnych služieb má šancu na lepšiu starostlivosť o zdravie a život  v duchu prevencie pod ochrannými krídlami sestier. Sestry im môžu odovzdať to, čo nedokáže nikto iný – odborné posúdenie a plánované uspokojovanie potrieb, kompetentné, včasné intervencie pri vážnych komplikáciách, a tým ochranu pred destabilizáciou a udržanie, či dokonca zlepšenie kvality života. Mnohé sestry, ktoré sa oprávnene cítili v zariadeniach sociálnych služieb frustrované, nedocenené  sa posunú na zaslúženú  pozíciu , v ktorej budú nenahraditeľné v záujme naplnenia legislatívnych kritérií. Ide o začiatok dôležitého procesu, ktorý bude potrebné neustále prehodnocovať , vylepšovať pri aktívnej angažovanosti sestier i tvorcov legislatívy. Určite je vhodné pracovať na motivačnej diferenciácii poskytovateľov podľa úrovne napĺňania štandardov i výsledkov starostlivosti. Zavedením ošetrovateľského procesu tu možno očakávať nielen etický, no tiež ekonomický efekt v podobe poklesu  (re) hospitalizácií. Dlhodobo chorý senior patrí do nemocnice iba v prípade, že jeho stav si vyžaduje služby lekára po celý deň. Trojica zariadení ADOS, DOS a teraz i ZSS s ošetrovateľskou starostlivosťou môžu pre tisícky bezvládnych a chorých seniorov vytvoriť tri silné a bezpečné piliere dlhodobej starostlivosti. Nové legislatívne zmeny  dávajú  váhu sestrám , významu ich práce a napĺňaniu podmienok pre využitie ich potenciálu v tejto krajine. Ostáva, túto novú zodpovednosť pevne uchopiť ako príležitosť vzkriesenia národného statusu nášho prekrásneho a prepotrebného povolania.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.