Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Preskripcia sestrou bude liekom na bezradnosť pacienta a jeho blízkych

Zuzana Fabianová
Generálna manažérka komplexu organizácií a služieb
TOP manažér kvality 2015
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Preskripcia zdravotníckych pomôcok a liečiv sestrou je vo svete dávno, plne rozvinutý prístup, ktorý je samozrejmou odpoveďou na otázku efektívneho manažmentu zabezpečenia pomôcok i liekov.  Prečo by v mnohých prípadoch mala predpisovať zdravotnícke pomôcky a liečivá sestra?  V dlhodobej starostlivosti, či už ide napríklad o služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domu ošetrovateľskej starostlivosti alebo sociálneho zariadenia, môžeme potvrdiť dlhoročnú skúsenosť,  že kompetenčné obmedzovanie preskripcie do nášho zdravotníckeho systému v praxi prináša sériu zbytočných  komplikácií, ktorých výsledkom je preťaženosť lekárov, dojem nedostupnosti pomôcok, a v konečnom dôsledku nespokojnosť pacientov, ich blízkych a všetkých zainteresovaných.  Je to práve ošetrujúca sestra, ktorá s pacientom a jeho rodinou, či opatrovateľmi, intenzívne komunikuje, pozná jeho potreby, prostredie, rodinu a s prehľadom vie posúdiť indikáciu, druh alebo napríklad veľkosť pomôcky. Je potrebné si uvedomiť, že ambícia sestier predpisovať pomôcky a liečivá reflektuje predovšetkým ich negatívne skúsenosti  a zároveň jasné predstavy, ako by to mohlo fungovať omnoho racionálnejšie.  Na prvom mieste má byť pacient, jeho očakávania a potreby. Pacient a blízke osoby,  ktoré ho opatrujú pacienta v komplikovanom systéme zabezpečovania pomôcok bývajú dezorientovaní a bezradní. Často ani nevedia, čo je vhodné a potrebné, zabezpečenie pomôcok je zdĺhavé a  zamestnáva priveľa aktérov. 
Súvisiacej zmene v legislatíve, aj keď je podľa nášho názoru zbytočne opatrná, no pre slovenské ošetrovateľstvo ozaj revolučná,  sa tešíme, no zároveň  zdôrazňujeme naliehavosť pokračujúceho rozvoja preskripcií nielen zdravotníckych pomôcok ale aj liečiv. Určite to bude nielen pacient a jeho blízki, kto tento vývoj ocení.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.