Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


Hypertenzia = „tichý zabijak“... nedajme jej šancu!

Silvia Slobodníková
Vedúca sestra
Ošetrovateľské centrum
Hypertenzia – vysoký krvný tlak síce nebolí, ale v drvivej väčšine prípadov je celoživotným ochorením, ktoré sa nedá celkom vyliečiť. Absencia liečby často vedie k závažným zdravotným komplikáciám typu mozgové príhody, infarkty myokardu, srdcové a obličkové zlyhanie. Neliečená  hypertenzia urýchľuje  aterosklerózu  ciev.

Všeobecne platí – pokiaľ je Váš krvný tlak, i po opakovaných meraniach  v pokoji vyšší ako 140/90 mmHg, trpíte arteriálnou hypertenziou. Diagnózu vždy určuje lekár.


Príčiny hypertenzie

Vysoký krvný tlak môže postihnúť každého človeka, no väčšine prípadov sa však nepodarí zistiť jeho príčinu. Na možnosť výskytu hypertenzie je potrebné myslieť pri  prítomnosti  niektorých  z nasledujúcich rizikových faktorov: rodinné – genetické predpoklady, nadváha, nedostatok pohybu, vyšší vek, pohlavie (viac sú ohrozený muži), fajčenie, väčšia spotreba alkoholu, stres zvýšená konzumácia soli.

Prejavy hypertenzie

Vo väčšine prípadov nie je možné vysoký krvný tlak ľahko odhaliť, pretože prebieha úplne bez príznakov, niekedy aj v období niekoľkých rokov. Preto je dôležité brať na zreteľ uvedené rizikové faktory a možné prejavy ochorenia:

  • bolesť hlavy – hlavne v oblasti čela a tylu
  • krvácanie z nosa
  • zvýšená únava
  • závraty
  • šumenie v ušiach
  • búšenie srdca
  • zrýchlený tep
  • ťažkosti s dychom

Prečo je dôležité liečiť vysoký krvný tlak?

Hypertenzia sa sama od seba nezníži. Bez správnej liečby sa hodnoty zvyčajne ďalej zhoršujú. Čím viac krvný tlak stúpa, tým namáhavejšie musí srdce pracovať oproti väčšiemu odporu. Vysoký tlak vedie k preťažovaniu srdca a poškodzovaniu ciev. Poškodením vnútornej výstelky tepien vedie k urýchleniu ukladania tukov a následne vápenatých solí do stien ciev. Vznikajú takzvané aterosklerotické pláty, ktoré zužujú priesvit tepien. Neskôr sa na nich môže vytvoriť krvná zrazenina, ktorá po uvoľnení môže náhle  upchať cievu a tak spôsobiť  závažné, niekedy až život ohrozujúce stavy ako sú infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, ischemickú chorobu dolných končatín.  Neliečenie hypertenzie môže mať za následok aj poruchy pamäti, až demenciu, prípadne zhoršenie alebo stratu zraku.

Ako sa staráme o klientov s hypertenziou v našich zariadeniach

Pri príjme do našich zariadení vyhodnocujeme klientov z hľadiska zdravotného stavu a prítomnosti diagnózy hypertenzie v rámci našej metodiky rizík. V súčasnosti táto diagnóza nie je raritou, ba práve naopak, je jednou z najčastejších ochorení. Prvým opatrením je nastavenie správnej diéty – č. 10, neslaná, pretože zvýšené množstvo soli zadržuje tekutinu v tele a tým zvyšuje krvný tlak. Klienti sú  taktiež upozornení na to, aby nepili minerálne vody s vysokým obsahom sodíka (Budiš...). U klientov meriame  krvný tlak raz denne. V prípade potreby alebo pri vyskytnutí sa vyššie uvedených príznakov meriame tlak aj trikrát za deň, prípadne zahajujeme kontinuálne sledovanie vitálnych funkcií.
 
Pri meraní krvného tlaku je nutné, aby bol pacient v psychickej pohode, pretože výkyvy nálady skresľujú výsledok. Taktiež nemeriame tlak bezprostredne po fyzickej námahe, po rehabilitácii a aktívnych cvičeniach, po chôdzi. Hodnota býva zaznamenaná do ošetrovateľskej dokumentácie.  Pri nepriaznivých výsledkoch merania (smerom hore i dole) je kontaktovaný lekár, ktorý určuje ďalší priebeh liečby, a to zmenu dávkovania liekov, prípadne nastavenie hydratácie, pričom je potrebné sledovať vylučovanie moču a tvorbu opuchov. Taktiež je potrebné urobiť biochemické vyšetrenie krvi, kde sledujeme hladinu sodíka a draslíka, ale i kreatinínu (je ukazovateľom správnej, resp. nesprávnej liečby). Nesprávna liečba tlaku môže vyústiť do vzniku hypertenznej krízy. Je to stav, ktorý je charakterizovaný hodnotou krvného tlaku vyššou ako 210/130 mmHg. Pri takýchto stavoch dochádza k akútnemu poškodeniu životne dôležitých orgánov ako sú mozog, srdce, obličky a pľúca.  Takéto komplikované stavy je potrebné neodkladne riešiť na interných jednotkách intenzívnej starostlivosti pod prísnym  lekárskym dozorom.
 
Ďalšie články od blogera:
Silvia Slobodníková

Posledné články všetkých blogerov:
Marianna Kličová a Štefan Šubert
Viktória Gombitová
Marianna Kličová a Anna Sninčáková
Zuzana Fabianová a Michaela Bochinová
Štefánia Behunová
Denisa Šarköziová
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.