Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: Aktuálnu dostupnosť je potrebné overiť.


O poskytovateľoch, ktorí pomôžu

Gabriela Hrisenková
Riaditeľka prevádzky Špecializovaného zariadenia a ADOS/Mobilného hospicu
Ošetrovateľské centrum / Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Je to fajn pocit, ak sa môžete o „niekoho oprieť“ zvlášť v situáciách, ktoré sú nad Vaše odborné či iné možnosti alebo vzdialenosť medzi prijímateľom a poskytovateľom je vážnou prekážkou v poskytovaní vzájomnej rodinnej pomoci. O tom pocite niečo viem, pretože som ho intenzívne prežívala pri starostlivosti o svojho tata. Dodával mi vnútornú silu, liečil bezmocnosť a osamotenosť. Pri tom všetkom viem, ako to chodí aj na tej druhej strane, sama som v roli poskytovateľa zdravotnej a sociálnej starostlivosti.   

Ak ste v podobnej životnej situácii, rada by som upriamila Vašu pozornosť na priamu citáciu užitočnej  kapitoly z publikácie Ako sa postarať o blízkeho  (Fabianová, 2016) : 


Čo je ADOS ?

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) sú zdravotnícke zariadenia, prostredníctvom ktorých je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť čiastočne a úplne imobilným pacientom
prirodzenom domácom prostredí, ale aj napríklad v zariadeniach sociálnych služieb. Pozor, v tomto prípade nejde o opatrovateľskú službu! Zdravotné sestry vášmu blízkemu na základe ordinácie lekára môžu poskytovať také ošetrovateľské výkony ako rehabilitácia, preväzy rán a preležanín, podávanie injekcií, infúzií, odbery a príp. ďalšie ošetrovateľské výkony. Je to vhodná alternatíva pre mnohých pacientov, pretože nemusia ísť do nemocnice. Časť výkonov preplácajú zdravotné poisťovne, ak má s nimi príslušná ADOS zmluvu. O možnostiach poskytovania tejto služby sa informujte u svojho lekára. Vhodné je tiež priamo kontaktovať ADOS vo vašom okolí.

Mobilný hospic

Ďalšie zdravotnícke zariadenie z kategórie „terénnych“. Mobilný hospic poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť, ale tiež ľudskú podporu osobám s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti ich domácom prostredí. Cieľom zdravotnej starostlivosti je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia chorých osôb a stabilizáciu ich zdravotného stavu, ako aj pomoc rodinám a blízkym v náročnej životnej situácii.

Výber pobytového zariadenia

Tam, kde končia možnosti domáceho ošetrovania, začína alternatíva zabezpečenia starostlivosti v lôžkovom zariadení. V žiadnom prípade nie je na mieste pocit zlyhania. Naopak, múdro ste posúdili, že vaše vedomosti, zručnosti nepostačujú, a vaša psychická a fyzická vyťaženosť je azda aj na hranici ľudských možností. Stojíte ale pred „bojovou“ úlohou, vybrať pre vášho milovaného blízkeho to najlepšie zariadenie, kde sa oň postará tím odborníkov, nepretržite dňom i nocou, profesionálne i ľudsky. Vyberajte si kvalitné zdravotnícke zariadenie (Dom ošetrovateľskej starostlivosti) alebo zariadenie sociálnych služieb.

Zaujímajte sa o systém starostlivosti, personálne podmienky, kvalifikovanosť personálu. Koľko pracuje v zariadení kvalifikovaných opatrovateľov, zdravotných sestier, pracovníkov  pre rehabilitáciu, spoločenské aktivity či ergoterapiu? Ako prebieha komunikácia s lekárom? Ak je váš blízky bezvládny, pýtajte sa konkrétne, napr. na to, či váš blízky bude ležať na polohovacom lôžku s hrazdičkou a matracom proti preležaninám, či bude pravidelne polohovaný a či bude mať denne zabezpečenú rehabilitačnú starostlivosť, vysádzanie ale aj to, či mu budú merať vitálne funkcie, ako často.

Optimálne je, ak je v zariadení kamerový systém, ktorý umožní monitorovanie vášho blízkeho a keďže prístup k záznamom je možný aj spätne, je aj istou garanciou dôslednej kontroly úrovne starostlivosti počas 24 hodín. Signalizačné zariadenie pri lôžku pre možnosť privolania pomoci by malo byť samozrejmosťou. Aká je odborná „zdatnosť“ zariadenia? Dokáže zabezpečiť napr. podávanie kyslíka, odsávanie hlienov, odbery krvi, vyšetrenia zápalových parametrov (CRP), EKG, disponuje pulzným oxymetrom na určenia kyslíka v krvi? Je v zariadení zavedený systém manažérstva kvality, realizujú sa pravidelné prieskumy spokojnosti so službami, akceptujú sa podnety blízkych klientov i klientov samotných? Čím viac je kladných odpovedí, tým je väčší dôvod zariadeniu dôverovať.

Hospitalizácia

Pobyt v nemocnici je u seniorov vhodný len vtedy ak nie je možná ambulantná liečba. Veľká časť krehkých starých ľudí reaguje na prostredie nemocnice veľmi nepriaznivo. Vyvinú sa u nich komplikácie a pri prepúšťaní môžu byť v horšom stave ako pri prijatí.

Pri vyberaní poskytovateľa, prihliadajte hlavne na potreby chorého a nie svoje (napríklad vzdialenosť - to najbližšie k Vám nemusí byť to pravé orechové pre Vášho blízkeho).

Želám Vám veľa síl, múdrosti a intuície pri riešení životných situácií týkajúcich sa zdravia a života Vašich blízkych. Vyjadrujem veľké ďakujem všetkým úžasným zdravotníkom, sociálnym pracovníkom a ostaným členom odborných tímov, lebo na ich ľudskom a odbornom prístupe záleží vznik toho fajn pocitu opory a pomoci. 


Zdroj:

FABIANOVÁ, Z. a kol. 2016. Ako sa postarať o blízkeho. Humenné: ZSS Slnečný dom, n.o., 2016. 54 s. ISBN 978-80-972331-0-5.


 
Ďalšie články od blogera:
Gabriela Hrisenková

Bloger nemá žiadne ďalšie články.
Páčil sa Vám tento článok? Zadajte svoju E-mailovú adresu a my Vám pošleme E-Mail, keď napíšeme ďalší článok na náš blog.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.