Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: ÁNO

MOM AT
Karanténa: Obmedzenie návštev v čase
            od 16.09.2021 do odvolania

Regulácia návštev v ZSS Slnečný dom, ul. Starinská
Regulácia návštev v Ošetrovateľskom centre, ul. Lipová

Výber najlepšieho pobytového zariadenia pre bezvládneho seniora

Nie je reálne byť po celý deň nablízku ťažko chorému blízkemu, po dobu týždňov, mesiacov, a zároveň byť dobrým rodičom, partnerom, zamestnancom. Určitý čas a hlavne s pomocou ďalších blízkych i profesionálnych inštitúcíí sa dá postarať v domácich podmienkach aj o vážne chorého. Určite je to pre chorého lepšie, veď nik nepochybuje , že niet nad vlastnú posteľ – doma je doma. V pobytových zariadeniach predsa len číhajú na vášho blízkeho isté nástrahy , ako jej napríklad vyššie riziko infekčného ochorenia. Preto, kým sa „to dá“, spolupracujte v rámci rodiny. 

Tam, kde končia možnosti domáceho ošetrovania, začína alternatíva zabezpečenia starostlivosti v lôžkovom zariadení.  V žiadnom prípade nie je na mieste pocit zlyhania. Naopak, racionálne ste posúdili, že vaše vedomosti, zručnosti nepostačujú ,  a vaša psychická a fyzická vyťaženosť je na hranici ľudských možností.  Stojíte pred „bojovou“ úlohou vybrať pre vášho blízkeho to najlepšie zariadenie, kde sa oň zodpovedne postará tím odborníkov, nepretržite dňom i nocou, profesionálne i ľudsky. Vyberajte si kvalitné zdravotnícke zariadenie (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Hospic) alebo zariadenie sociálnych služieb. 

Ak je prostredie príjemné, čisté , moderné, je to fajn, zďaleka to však nevypovedá o skutočnej kvalite komplexnej starostlivosti.  Zaujímajte sa o koncepciu starostlivosti, personálne zabezpečenie, zabezpečenie starostlivosti o zdravie sestrami a lekárom, všímajte si prístup.  Optimálne je, ak je v zariadení kamerový systém, ktorý umožní monitorovanie vášho blízkeho a keďže prístup k záznamom je možný aj spätne, je aj istou garanciou dôslednej kontroly úrovne starostlivosti počas 24 hodín. Signalizačné zariadenie pre možnosť privolania pomoci by malo byť samozrejmosťou. Aká je odborná „zdatnosť“ zariadenia? Dokáže zabezpečiť napríklad podanie kyslíka, odbery krvi, vyšetrenie zápalových parametrov (CRP), EKG, disponuje pulzným oxymetrom na určenie objemu kyslíka v krvi?

Je v zariadení zavedený systém manažérstva kvality, realizujú sa pravidelné prieskumy spokojnosti, akceptujú sa podnety blízkych klientov i klientov samotných? Čím viac kladných odpovedí - tým väčší dôvod zariadeniu dôverovať.

Pri hodnotení vám môže pomôcť aj nasledovný kontrolný list, tzv. čeklist - kliknite na link.  Každej položke udeľte max. 10 bodov. Navštívené zariadenia si navzájom porovnajte. A nezabudnite :  na prvom mieste sú vždy zdravie a život vášho blízkeho! 

Nezabúdajte – umiestnením vášho blízkeho do zariadenia vaša starostlivosť zďaleka nekončí, len máte omnoho  väčšiu šancu ju zvládnuť tak, ako to blízky potrebuje, bez obetovania iných , dôležitých vecí, či  vzťahov  z „vášho osobného zoznamu“ .  Naďalej budete mať možnosť prejaviť svoju lásku a záujem o blízkeho mnohými spôsobmi, od tých najprozaickejších, ako je vaša prítomnosť alebo pomasírovanie chrbta, po logisticky náročnejšie J ako je spoločný výlet, vychádzka, uvarenie a prinesenie obľúbeného pokrmu,  organizácia rodinnej oslavy a pod.

Uvidíte, že všetci vrátane vášho blízkeho , o ktorého ide predovšetkým sa budú usmievať o niečo  spokojnejšie a budú k sebe aj omnoho milší, ako v čase „testovania hraníc ľudských možností“ ...Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.