Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: ÁNO
Karanténa: Regulácia a obmedzenia návštev v čase
             od 29.11.2020 do odvolania

Regulácia návštev v ZSS Slnečný dom, ul. Starinská
Regulácia návštev v Ošetrovateľskom centre, ul. Lipová

Aktuality, sociálny program

Najnovšie aktivity a sociálny program nájdete na našej facebookovej stránke

fb icon2


Top dodávatelia 2016

Dňa 17.02.17 sa uskutočnilo stretnutie s našimi dodávateľmi, ktorí boli zapojení do vyhlásenej súťaže
„TOP dodávateľ roka“. 
Ocenili sme piatich najlepších dodávateľov, ktorými sa pre rok 2016 stali
Reštaurácia Espresso Korzo, spoločnosť Dumiro, s.r.o., Lekáreň Mária, s.r.o., spoločnosť Agrokarpaty Plavnica, s.r.o.
a spoločnosť Krídla, s.r.o.


Absolútnym víťazom – TOP dodávateľom za rok 2016
sa stala spoločnosť Bella SK, s.r.o., za ktorú ocenenie prevzala obchodná riaditeľka farmaceutického trhu Mgr. Eva Ceperková.

 
Prínosom pre nás, ako odberateľov, je vysoká kvalita ich produktov, absencia nežiaducich situácií, ústretový prístup s dôrazom na prevenciu rizík a ich významné príspevky do našich projektov. Absolútny víťaz - TOP dodávateľ roka prevzal, okrem iného, ocenenie v tvare hviezdy, ktoré symbolizuje dokonalosť a kvalitu.


Portfólio dodávaných produktov spoločnosťou Bella SK, s.r.o.

Seniorboxy z Humenného radia, ošetrujú  a pomáhajú26. októbra 2016 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. spolu so vzácnymi hosťami, partnermi a sympatizantmi projektu úspešne odštartovalo 2.etapu projektu SENIOR BOXY 2016, a teda začiatokdistribúcie balíčkov naprieč celým Slovenskom.

Tento nápad vznikol pred niekoľkými rokmi, práve vďaka každodennej práci – starostlivosti o dlhodobo chorých -zanietených sestier, zakladateliek Ošetrovateľského centra a Slnečného domu.  V roku 2015 uzrelo svetlo sveta prvých 2000 ks Senior boxov. Keďže projekt mal veľký úspech  a pozitívne ohlasy, autorka projektu, PhDr. Zuzana Fabianová, riaditeľka ZSS Slnečný dom, n.o., sarozhodla, že aj  tento rok budú v projekte pokračovať.
sb1
Skúsenosť z predchádzajúceho roka ich viedla k zdokonaleniu  a k obohateniu balíčkov. Okrem toho, že Senior box dostal nový „look“, jeho obsah je omnoho bohatší a vďaka partnerom tak môžu bezvládnym ľuďom a ich blízkym ponúknuť ešte o niečo komplexnejšie  informácie a produkty, ktoré im pomôžu zbaviť sa pocitu bezmocnosti. Súčasťou  každého Senior boxu 2016, tak ako aj v roku 2015, je 2. rozšírené vydanie brožúry „Ako sa postarať o blízkeho“, v ktorej  odovzdávajú časť svojho know - how, ktoré získali rokmi zdokonaľovania starostlivosti.

V spolupráci so silnými partnermi, ktorí pôsobia na trhu zdravotníckych pomôcok a potrieb, a ktorí prejavili záujem zapojiť sa do spoločného projektu aj v roku 2016, sa im podarilo pripraviť 2500 kusov SENIOR BOXOV (Senior balíčkov), ktoré  okrem spomínanej publikácie obsahujú rôzne vzorky a edukačné  letáky (čajíky, mastičky, plienky, podložky, vitamíny...). Každý krásny balíček, ktorý poputuje do rúk bezvládneho chorého, resp. jeho príbuzného, je v hodnote takmer 70 eur.
sb2
Obdarovanými  budú občania, ktorí majú byť prepustení do domáceho prostredia vo fáze akútnej potreby pomoci, nasmerovania. Práve oni,  ako aj ich blízki, však mnohokrát nemajú žiadne skúsenosti týkajúce sa základnej ošetrovateľskej starostlivosti a chýbajú im základné informácie o možnosti zabezpečenia rôznych pomôcok na zvýšenie mobility, komfortu či sebestačnosti (ako aj napr. informácie o tom, čo je hradené zdravotnými poisťovňami).  Majú veľa otázok a potrebujú získať čo najviac informácií, aby mali svoje rozhodnutia dobre podložené. Balíček im  poskytne  užitočné rady a produkty a pomôže im zbaviť sa pocitov bezmocnosti. Aktívne a kompetentne ich zapojí do procesu starostlivosti o blízkeho.

Skvelú myšlienku prišli v spomínaný deň podporiť vzácni hostia, partneri i sympatizanti projektu. Na zahájení 2. etapy všetkých prítomných srdečne privítalaautorka projektu, PhDr. Zuzana Fabianová a prihovorila sa im láskavými slovami. V úvode príhovoru nazvala toto stretnutie symbolicky „stretnutím víťazov“. Uviedla: „Cítim sa, spolu s vami ako víťaz nad ľahostajnosťou, tzv. bezmocnosťou , neochotou urobiť niečo pre starých, chorých a bezvládnych ľudí. Takýto človek je jedným z najbezbrannejších tvorov. Ak títo ľudia nemajú primeranú starostlivosť umierajú tíško, bez kriku, nedokážu, nevládzu volať o pomoc a preto sa môže ľahko stať, že sa pomoci nedovolajú.TO MY SA CHCEME STAŤ ICH HLASOM! Pretože vieme, že starostlivosť o nich má stovky nárokov, aspektov, a majú reálnu nádej žiť dlho i kvalitne, ak pri nich stojí tím ošetrovateľov, sestier, ak sú v prostredí , ktoré spĺňa špecifické nároky a personál, alebo blízki disponujú nielen potrebnými vedomosťami, odhodlaním pomôcť, ale tiež vybavením. A do tohto vybavenia patrí aj naša spoločná akcia Seniorboxy.“ Senior balíčky PhDr. Zuzana Fabianová nazvala balíčkami ŽIVOTA, ktoré sú jednou z prvých fungujúcich inovácií pomoci bezvládnej starobe a chorobe. „Na Seniorboxy sme nesmierne hrdí, lebosa zrodili z vynikajúcej spolupráce, súčinnosti, výborných vzťahov, ktorá je dnes vzácna, lebo je to pôvodná slovenská idea, ktorá sa dočkala svojej realizácie, nekopírované, nenapodobňované, no hodné nadnárodnej inšpirácie , do detailov vymyslené a zrealizované,lebo vychádza zo života a je pre život, lebo znamená nádej v beznádeji, svetlo na konci tunela, v tých najťažších, slzavých chvíľach života, keď i ten najmúdrejší, najvzdelanejší človek pocíti pachuť bezmocnosti a bezradnosti, lebo jeho myseľ i odvaha sú ochromené nesmiernym strachom o svojho blízkeho.“ Svoj príhovor k vzácnym hosťom PhDr. Zuzana Fabianová ukončila nádhernými slovami: "Naša akcia je i naďalej výhradne humánnym skutkom,bez finančného efektu pre poskytovateľov a bezplatná pre pacientov a príbuzných. A predsa má nesmiernu cenu – lieči telo a dotýka sa láskavo duše ...“"
sb3
Neskôr slovo prevzala a predniesla slávnostný prípitokpredsedníčka Asociácie sestier a pacientov SR, pani Ing. Mgr. Ľubica Kočanová: „Rodina ak je bezmocná a nevie ako ďalej, nevie s kým sa poradiť, na koho sa obrátiť, pacienti sú často vystavení takémuto stres... a v tejto situácií dostať darček (Senior box) je niečo tak prekvapujúce, nie sú na to zvyknutí. A to je veľký symbol celého projektu a najmä odkaz pre nich, že môžu vnímať, že žijú. Že nie je to pre nich etapa, že sú „odložení“, ale že na nich niekto myslí, že im odovzdá nejakú informáciu, že im dá nejaký materiál, ktorý si môžu skúsiť, alebo vyskúšať, alebo ochutnať, alebo vypiť si dobrý čajík a zistiť aké má dobré účinky.. a toto je naozaj jedno veľké pozitívum a skutočne kreatívny projekt.“

Na stretnutie partnerov a sympatizantov, okrem zúčastneným, boli pozvané aj ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. a prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., ktoré, žiaľ, z dôvodu pracovnej vyťaženosti, svoju neúčasť ospravedlnili. Obe však tento projekt podporili krásnymi slovami.

Ministerská sestra vo svojom liste adresovanom kolíske projektu – ZSS Slnečný dom, n.o. uviedla: „Demografický vývoj v spoločnosti jasne ukazuje, že problematika geriatrickej starostlivosti je veľmi aktuálna. Každý z nás, ak bude mať šťastie sa dožije seniorského veku. Je krásne ak zdravie seniorom umožňuje žiť plnohodnotný život v kruhu svojich najbližších. Ak však život so sebou donesie ochorenie, čo je veľmi pravdepodobné, je dobré ak sa v okolí nájdu ľudia, ktorí sú odborne pripravení pomôcť riešiť vzniknuté problémy. Mňa teší, že v SR máme sestry, ktoré svojou prácou potvrdzujú význam aprínos ošetrovateľstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti o výrazne odkázaných pacientov a sú schopné posúvať hranice ešte ďalej, čoho je dôkazom aj táto aktivita. Hlavný odkaz týchto Senior boxov pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v novej a často ťažkej situácií je, že v okolí sa nachádzajú ľudia pripravení poskytnúť radu, pomoc a podporu.“
sb4
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo svojom liste projekt vyzdvihla slovami: „Situácia chorých, odkázaných na starostlivosť zdravotníkov, či príbuzných nie je jednoduchá, bez ohľadu na to, či sú starší, alebo mladší. U starších ľudí však spôsobuje komplikácie o to viac, že si často nedokážu obstarať základnýmateriál a pomôcky na zabezpečenie starostlivosti o seba , čelia obavám zo straty sebestačnosti, utrpenia, osamotenosti, straty dôstojnosti. Preto je tento projekt tak potrebný a prijímaný s veľkou vďakou zo strany seniorov a ich príbuzných.“Zároveň uviedla, že ju veľmi teší, že sú to práve sestry, ktoré sa dokážu vcítiť do situácie pacientov a hľadajú možnosti, ako im toto životné obdobie uľahčiť a spríjemniť možno posledné chvíle strávené na tejto zemi.

Keď v roku 2015 uzreli svetlo sveta prvé Senior boxy, koordinátorka projektu Alena Mochnáčová vyslovila tieto slová: „Mali sme šťastie, že sme oslovili tých správnych ľudí vo výborných spoločnostiach a oni sa zapojili. Urobíme všetko preto, aby sa naša idea v spolupráci s týmito a možno i ďalšími partnermi naďalej rozvíjala. Veríme, že prvá etapa distribúcie balíčkov bude mať čoskoro pokračovanie.“ ... a jej prianie sa do bodky splnilo... Autorka projektu a všetci zanietení veria, že skvelá spolupráca bude i naďalej pokračovať a projekt SENIOR BOXY sa bude rozvíjať a napredovať i v budúcnosti.Deň otvorených dverí spojený s 1. ročníkom Slnečného jarmoku
sa uskutočnil v 
stredu , 27.07.2016 ,v záhrade Slnečného domu .

Hosťom sme poskytli informácie o prevádzke zariadenia a jeho prehliadku s rozptýlením a zábavou . Klienti ZSS Slnečný dom ,n.o. a Ošetrovateľského centra, ich rodiny , priatelia a mnohí ďalší s potešením využili túto možnosť a prišli v hojnom počte.

Po privítaní pohárikom Slnečného elixíru a čerstvo upečenou štrúdľou nasledovala
Rímskokatolícka svätá omša pre všetkých účastníkov. Následne sa externí hostia dozvedeli o koncepte Slnečný dom– Top ošetrovateľská starostlivosť, ktorý prezentovala vedúca sestra Mgr. Marianna Klíčová . Tá sprostredkovala záujemcom excelentnú starostlivosti o bezvládnych seniorov, ktorá je poskytovaná v ZSS Slnečný dom. Hostia sa tiež dozvedeli
o Seniorboxoch a pripravovanej druhej etape týchto balíčkov, ktoré sa koncom roka prostredníctvom vybraných nemocníc dostanú do rúk vážne a dlhodobo chorým , prepusteným do domácej starostlivosti.

Ďalšia časť podujatia sa konala v záhrade - tam už boli pripravené jarmočné stánky s ponukou rôznych syrov,cukroviniek, výrobkov od umeleckého drevorezbára, bylinkových čajov , krémov a mastičiek na rôzne bolesti, náramkov z liečivých kameňov či iných doplnkov. Medzi občerstvením okrem výborného guľášu, pečenej klobásky a rôznych nápojov, nechýbala ani cukrová vata, popcorn či zmrzlina . Sympatickou súčasťou jarmočných stánkov bola aj ochutnávka domáceho ríbezľového vína a chutných koláčov, ktorú pripravili náš klient a jeho dcéra.
  
Výnimočným prvkom nebol len samotný fakt, že si klienti mohli užiť pravú jarmočnú atmosféru s hudbou a spevom harmonikára priamo v záhrade zariadenia, ale predovšetkým to, že si klienti v rámci reminescencie zaspomínali na „staré časy“, keď za občerstvenie mohli zaplatiť pôvodnú sumu pravými slovenskými korunami...

             


 
VYHLÁSENIE VÍŤAZOV
           
Aj tohto roku vedenie Ošetrovateľského centra a Slnečného domu pripravilo súťaž pre zamestnancov a ocenilo ich v kategóriách „Zlaté srdce“, „Sovička“, „Osobnosť Ošetrovateľského centra“ a „Osobnosť Slnečného domu“.

15. decembra, na porade úseku Slnečný dom vedenie Ošetrovateľského centra a Slnečného domu prvýkrát slávnostne vyhlásilo víťaza súťaže Zlaté srdce. Na základe ankety, ktorá prebehla v mesiaci november a do ktorej sa zapojili klienti i návštevníci Slnečného domu, ocenenie Zlaté srdce za mimoriadne láskavý a ľudský prístup získala opatrovateľka Martina Miklošová.  
 
Ocenenie Sovička za dobré nápady, tvorivý prístup k práci získali tohto roku sociálna pracovníčka Mgr. Viktória Gombitová, vedúca opatrovateľka Maruška Pančurová , asistentka manažmentu a tímová sestra Mgr. Katka Babjaková a opatrovateľ Štefan Šubert.
 
Tohtoročnou Osobnosťou  Slnečného domu 2015 sa stala tímová sestra Emília Čopková. Za obetavú prácu, víťazstvo v ankete o najlepšieho kolegu, etický prístup ku klientom Slnečného domu si táto pracovníčka tohto roku prevzala poukaz na relaxačný pobyt pre 2 osoby.
   
 
17. decembra, na porade úseku Ošetrovateľské centrum vedenie vyhlásilo víťaza súťaže Zlaté srdce, ktorým sa stal opatrovateľ Štefan Hudák.


Ocenenie Sovička za tvorivý prístup vedenie udelilo opatrovateľke Jitke Hajduovej, tímovej sestre Márii Saksunovej, vedúcej POP Veronike Paňkovej a sociálnej pracovníčke Michaele Dereninovej.

 
Osobnosťou Ošetrovateľského centra pre rok 2015 sa stala tímová sestra Jaroslava Bachurová.

 
Vážení klienti, milí návštevníci, ďakujeme za Vaše hlasy, víťazom všetkých kategórií srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v práci. Ste pre nás všetkých inšpiráciou a je pre nás šťastím sa s Vami každý deň stretávať. Vyjadrujeme presvedčenie, že niekoľkoročná tradícia oceňovania výnimočných zamestnancov bude úspešne pokračovať naďalej, a tak ako tomu bolo aj v tomto ročníku, adeptmi budú viacerí skvelí zamestnanci, pre ktorých je práca s vážne chorými, odkázanými ľuďmi,  napriek vysokým nárokom, životným  poslaním.

 
____________________________________________________________
 
Vianočný punč

Dňa 23.12.2015 sa od 14,00 hod. v spoločenskej miestnosti v Slnečnom dome uskutoční predvianočné popoludnie, ktoré si spríjemnime navareným vianočným punčom, výborným domácim vianočným koláčikom a spoločne si zaspievame vianočné koledy v doprovode s harmonikou. Kúpou punču za symbolických 20 centov prispejete na vianočné dekorácie Slnečného domu.

Ste srdečne vítaní.

                       

                        A takto sme slávili sv. Mikuláša


----------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUNI
V stredu 11.11.2015 našich klientov v Slnečnom dome navštívili zdravotní klauni. Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku. Klauni prispôsobujú svoj prejav a misiu danému charakteru postihnutia klienta. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa snažia vytvárať vtipné situácie, lebo sme presvedčení, že humor je potrebný aj vo vyššom veku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Levanduľové pohladenie


levander

Vážení návštevníci,
        neustále rozmýšľame nad možnosťami zvyšovania kvality našich služieb. V najbližšom období sme pre Vašich blízkych pripravili  opäť niečo nové, niečo špeciálne a  príjemné, v znamení levandule. Akiste už dobre poznáte mimoriadne obľúbené Bylinkové pohladenie. Nová procedúra s názvom Levanduľové pohladenie je ešte viac šitá na mieru potrebám našich klientov. Jej súčasťou je celkový levanduľový kúpeľ, aromaterapia levanduľou, upokojujúca masáž chodidiel, dlaní, hlavy a tváre levanduľovou emulziou, a na záver šálka výborného levanduľového čaju, samozrejme všetko pri príjemnej relaxačnej hudbe. Používame pritom kvet levandule úzkolistej z ekologicky najčistejšieho prostredia Pienin od najväčšieho pestovateľa liečivých rastlín na Slovensku. Účinné zložky levandule silne zlepšujú črevnú peristaltiku a odtok žlče do dvanástnika. Pre bakteriostatický účinok sa odporúča zvonka pri ekzémoch, vnútorne pri kolikách a nadúvaní. Droga má aj sedatívny účinok – pôsobí pri hystérii, nespavosti a iných nervových podráždeniach. Dĺžka tejto procedúry je približne 40 min. Jej cena, vzhľadom na menšiu časovú náročnosť je veľmi prijateľná 14€, oproti Bylinkovému pohladeniu s cenou 18€. Vážení návštevníci, prosím vyberte si „Bylinkové“ v cene 18€ alebo Levanduľové pohladenie v cene 14€. Veríme, že táto nová levanduľová procedúra sa stane obľúbeným nástrojom zlepšovania psychickej i fyzickej pohody klientov, a pre Vás milí návštevníci bude zároveň výborným tipom na skvelý darček pre Vášho blízkeho.
Registrácia záujemcov prebieha na recepcii.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom na stáži vo Veľkej Británii


Zariadenie sociálnej starostlivosti Slnečný dom v Humennom sa ako víťaz Národnej ceny SR za kvalitu stáva predmetom záujmu nielen klientov, ale aj iných podobných zariadení. Slnečný dom vznikol aj vďaka podpory Európskych fondov a tak je len prirodzené, že sa cíti byť európskym zariadením a chce sa nielen porovnať ale tiež  vyrovnať európskej špičke. V nadväznosti na spoluprácu a inšpiráciu špičkovým viedenským geriatrickým centrom sa tentokrát štatutárky a zamestnanci ZSS Slnečný dom, n.o. a Ošetrovateľského centra 22. septembra 2015 zúčastnili stáže vo Veľkej Británii. V anglickom Blackpoole si vybrali jedného z najlepších ,finalistu NationalCareAwards, Zariadenie sociálnych služieb TheWillows / Oliviacare. Účelom tejto stáže bolo nielen získať nové podnety k rozvoju služieb, ale v súlade so zavedeným totálnym manažérstvom kvality tiež benchmarking / porovnanie výkonnosti/ kľúčových oblastí starostlivosti .

V rámci pripraveného programu stáže všetci účastníci absolvovali exkurziu zariadenia, počas ktorej mali možnosť vidieť interiérové ako i exteriérové priestory zariadenia (obr. 5,6,7,8), v jednotlivých diskusiách s kompetentnými manažérmi získali dôležité odpovede na vzniknuté otázky.

Iniciátorka projektu, riaditeľka PhDr. Zuzana Fabianová k tejto zahraničnej ceste povedala: „Niektoré získané odpovede budú pre nás ďalším zdrojom pre tzv. fúziu nápadov. Zaujímajú nás prvky, ktorých aplikácia, v primerane korigovanom poňatí pomôže k zefektívneniu procesov, rozšíreniu výnimočných prvkov starostlivosti, zvýšeniu kvality starostlivosti o klientov/zamestnancov alebo prispeje k našej stratégii. Mali sme potrebu inšpirovať sa v zahraničí novými trendmi a teraz môžeme povedať, že sa nám to podarilo. Pevne veríme, že stretnutie s riaditeľom navštíveného zariadenia Paulom Swithenbank nebolo posledné.“

obr. 1/2
staz obrz12

V rámci pracovnej cesty navštívili v Londýne aj Múzeum Florence Nightingale v Londýne, známej anglickej ošetrovatelky šľachtického pôvodu, zakladatelky Červeného kríža, autorky odbornej literatúry a priekopníčky lekárskej štatistiky, ktorá otvorila prvú zdravotnícku školu v Anglicku. obr. 1,2) .


obr. 3/4
staz obrz34

obr. 5
staz obrz5

obr. 6
staz obrz6

obr. 7
staz obrz7

obr. 8
staz obrz8

----------------------------------------------------------------------------------------------------
KTO ZVÍŤAZIL ?

Vedenie Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom pripravilo 16.septembra 2015 pre blízkych klientov, zamestnancov a sympatizantov 3. ročník zábavného popoludnia s názvom „Najlepší opatrovateľ/opatrovateľka„

Oznam o konaní sa tohto tematického popoludnia ma potešil, pretože akcie sme sa zúčastnili aj po minulé roky. Už dlhšiu dobu sa v Slnečnom dome starajú o našu babku a za ten čas sme si vytvorili s personálom takmer rodinné vzťahy. Zaujímalo ma, ktoré z dvoch súťažných družstiev reprezentujúcich Slnečný dom a Ošetrovateľské centrum na Lipovej ul., bude mať vo svojich radoch tohoročného víťaza.

Miestom konania bola krásna záhrada Slnečného domu, v ktorej trávia príjemné chvíle klienti a ich príbuzní. Tí tiež prišli povzbudiť súťažiacich.

Prítomným sa v úvode prihovorila riaditeľka Zuzana Fabianová, cit. :

Pred Vami stojí malá ale o to statočnejšia armáda možno inak nenápadných, ale o to výnimočnejších ľudí. Ľudí, ktorý svoj profesionálny život zasvätili pomoci tým najodkázanejším. Dobre sa na nich pozrite, sú to ľudia, ktorí sa často dívajú do očí umierajúcim, denne vykonávajú stovky drobných ale nevyhnutných činností, ich ruky sú ako kúzelný prútik, dokážu vyčarovať spokojnosť, pohodu, komfort. Ich srdce je statočné a veľké. Nezatvárajú oči pred nepríjemnými situáciami, naopak dennodenne ich riešia najlepšie ako to dokážu, a vo svojej práci sa neustále zdokonaľujú. Vďaka tejto skupine statočných bojovníkov, bojovníkov s chorobou, smútkom a bezvládnosťou, vďaka ich každodennej poctivej práci, vo dne, v noci, v dni bežné i sviatočné, v ohrození infekciami, i v tých najväčších horúčavách, pretože my si prevádzku nemôžeme dovoliť obmedziť či pozastaviť, vďaka práci týchto hrdinov je Slnečný dom TOP poskytovateľom, a každý kto tu vstúpi je príjemne prekvapený.

Aké boli súťažné disciplíny? Nuž, reálne. Zo života a práce v Ošetrovateľskom centre. Napríklad: vedomostná a tipovacia súťaž pod názvom „MY TO VIEME“, veľká toaleta klienta na invalidnom vozíku za použitia prenosnej sprchy, ale aj Tvorivá súťaž – príprava veselej a humornej reklamy na služby centier.

Všetci sa bavili, to bol aj cieľ, ale zároveň sme si uvedomovali, že od šikovnosti a ľudskosti opatrovateľa závisí často nielen pohoda, ale aj život klienta...

Všetci zamestnanci, aj tí , ktorí sa nemohli zúčastniť, boli odmenení hodnotným balíčkom, do ktorého  prispeli partneri centier.  Ale zvíťazilo – tortu pre víťazov navyše získalo družstvo opatrovateľov z Ošetrovateľského centra na Lipovej ul. a absolútnou víťazkou pre rok 2015 sa stala zdravotnícka asistentka Veronika Paňková, ktorá v Ošetrovateľskom centre pôsobí už niekoľko rokov a je zároveň vedúcou pre pomocný ošetrovateľský personál. Je veľmi obľúbená medzi kolegami i klientmi, pre jej pracovitosť, nekonfliktnosť a milý prístup. Veronika si odniesla tohoročný diplom i  prehrávač.

Pozerala som sa s potešením na dva farebné súťažné tímy, na ľudí, ktorých tak často nachádzam pri lôžkach ťažko chorých a vždy sú nielen profesionálni, ale aj ľudskí...Bola som vďačná vedeniu centier , že im záleží aj na takýchto aktivitách a na ľuďoch vôbec.

Môžem teda povedať, že sme vlastne toho roku ZNOVA zvíťazili my – klienti, pretože našou výhrou je, že ich máme.

Darina Samelová, Humenné

02

10

11

13

16

17

19


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Priateľský volejbalový turnaj o putovný pohár

Ošetrovateľské centrum/Slnečný dom – Nemocnica A. Leňa

19.6.2015


Dňa 19.06.2015 sa v Mestskej športovej hale v Humennom uskutočnil historicky prvý priateľský volejbalový turnaj medzi organizáciami Slnečný dom/Ošetrovateľské centrum a Nemocnica A. Leňa v Humennom. Turnaj otvorila riaditeľka Slnečného domu p. Mochnáčová, ktorá privítala všetkých súťažiach, hostí a fanúšikov. Vo svojom príhovore vyjadrila radosť z ústretovosti vedenia nemocnice pre rozvoj nového rozmeru výbornej spolupráce, a zároveň presvedčenie, že región potrebuje takéto dobré partnerstvá, a že výborné vzťahy, spolupráca organizácií sa zákonite odrazia aj v lepšej kvalite služieb.

                Turnaj zahájil prípitkom Slnečným elixírom riaditeľ nemocnice Mgr. Béreš. Medzi hosťami nechýbala ani pani námestníčka PhDr. Kosťová.

                V kategórii ,,Najlepší hráč“, sa víťazmi stali za Slnečný dom/Ošetrovateľské centrum PhDr. Fabianová, a za tím Nemocnice A. Leňa,  MUDr. Bučko. Hráči oboch družstiev prejavili nesmiernu odvahu zapojiť sa do súťaže, v ktorej nie sú profesionálmi a prejavili tak zmysel pre hru, a spoluprácu.

            Popri športovom vyžití a príjemnom pohostení sa utužili staré a zároveň nadviazali nové priateľstvá, ktoré sú dôležité pri budovaní výborných vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi organizáciami.

            Slnečný dom/Ošetrovateľské centrum obhájilo svoje víťazstvo, z čoho máme veľkú radosť a zároveň ďakujeme všetkým našim fanúšikom, ktorí prišli podporiť svojich kolegov.
Spokojnosť hráčov Slnečného domu po víťaznom turnajiPrvý zápas sa konal pred rokom medzi Slnečným domom a Ošetrovateľským centrom, putovný pohár. Tohto roku ho malo šancu získať družstvo spojené zo športovcov Ošetrovateľského centra a Slnečného domu alebo nový silný hráč Nemocnica Andreja Leňa v Humennom.Z plných pľúc povzbudzovali aj sympatické študentky Strednej zdravotníckej školy z Ostravy, ktoré práve stážovali v Slnečnom dome a športová akcia bola pre nich príjemným rozptýlením.Okrem víťazného pohára sa súťažilo aj v ďalších disciplínach akou bol ,,Najlepší povzbudzovač“, kde zvíťazila (v závere zachrípnutá) vedúca sestra Ošetrovateľského centra Mgr. Slobodníková.,,Najsympatickejším hráčom“, ktorého si vybrali diváci na základe hlasovania sa stala tímová sestra Ošetrovateľského centra p. Bachurová. Cenu – Slnečný elixír odovzdáva p. riaditeľ Béreš.Šťastný kapitán družstva Mgr. Jaroslav Hajdučko (sociálny pracovník Slnečného domu)
preberá víťaznú trofej z rúk p. riad. Mochnáčovej.
Radosť v tíme víťazov (zľava vedľa kapitána Štefan Šubert)Tešíme sa na odvetu budúci rok !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné oslavy v záhrade


ZSS Slnečný dom ponúka možnosť využitia priestorov Slnečného domu (jedáleň, spoločenská miestnosť, záhrada s letnou terasou) na organizovanie narodeninových osláv klientov so svojimi príbuznými.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o možnej úspore nákladov na lieky

Možno aj Váš blízky, ktorý jestarobný dôchodca, má nárok na ochranný limit45 € na doplatky za lieky za štvrťrok, alebo akoosoba s ťažkým zdravotným postihnutím(držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S), čiinvalidná osoba, na ochranný limit na doplatky za lieky je30 € za štvrťrok. Peniaze (prevyšujúce uvedené čiastky) Vámautomatickyvráti zdravotná poisťovňa. Do úhrnnej (celkovej) výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek*.          V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 Eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať.

Limit spoluúčasti sa však nevzťahuje na osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem, okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, a ktoré majú dôchodok vyšší ako 412 eur.

V prípade akýchkoľvek otázok, resp. nejasností, kontaktujte prosím  Ministerstvo zdravotníctva SR, na bezplatnom telefónnom čísle:0800 333 999  počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod, alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

*Je to liek s najnižším doplatkom pacienta (poistenca) za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnetoterapia a rašelinové zábaly v Ošetrovateľskom centre


 

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.