Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: ÁNO
Karanténa: Regulácia a obmedzenia návštev v čase
             od 29.11.2020 do odvolania

Regulácia návštev v ZSS Slnečný dom, ul. Starinská
Regulácia návštev v Ošetrovateľskom centre, ul. Lipová

Seniorboxy                                   
                             Seniorbox - posol nádeje proti predčasnému zomieraniu

Unikátny priestor pre uvedenie najnovšej podoby Senior boxu do života opäť vytvorila nedávna tretia celoslovenská pacientska konferencia AOPP.  Originálny slovenský  projekt  už piaty rok prichádza na pomoc bezvládnym osobám, ktoré  sa môžu ľahko ocitnúť bez  včasnej a primeranej starostlivosti v  riziku. Mnohé rodiny prežívajú pri konfrontácii s bezvládnosťou, chorobou či umieraním  šok.  Aby bola podpora správne cielená, tisícky balíčkov budú distribuované predovšetkým do nemocníc a manažmenty nemocníc ich následne bezplatne odovzdávajú väčšinou rodinným príslušníkom pri prepustení do domácej starostlivosti. Podľa autoriek projektu Aleny Mochnáčovej a Zuzany Fabianovej, je spoločným cieľom projektu redukovať riziká komplikácií v bezvládnej starobe a chorobe, dosiahnuť lepšie výsledky starostlivosti, úspech pri zvládnutí oddialiteľného úmrtia v starobe a chorobe, no tiež zmierniť utrpenie,  pocity bezmocnosti , strach a beznádej  pacientov a ich blízkych. Nepripravenosť rodinných príslušníkov, no tiež nedostatok informácií o možnostiach pomoci sa vzhľadom na demografický vývoj stáva čoraz frekventovanejším problémom. Tajomstvo dobrej starostlivosti sa ukrýva v komplexnom prístupe. Starostlivosť obsahuje desiatky  detailov, ktoré spolu navzájom súvisia. Práve komplexnosť v prístupe k chorému môže byť podceňovaná.  Zodpovedný a ľudský prístup je v starostlivosti o bezvládnych ľudí, ktorí sa často nedokážu dožadovať pomoci mimoriadne dôležitý. Aj preto je dôležitou súčasťou každého boxu okrem mnohých užitočných darčekov tiež čeklist pre orientačné posúdenie kvality  starostlivosti o blízkeho a tiež publikácia, ktorá ponúka návody ako riešiť sériu bežných rizík a ťažkostí od odborníkov priamo z praxe. Projekt podporili mnohé rešpektované osobnosti, inštitúcie a spoločnosti a ktorá mnohým chorým a ich blízkym uľahčila ťažkú životnú situáciu. Úlohy krstných rodičov sa v minulých rokoch zhostili rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, vedec, lekár, farmakológ a profesor medicíny Vladimír Krčméry a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta Mária Lévyová. Najnovšiu podobu Senior boxu uviedla do života generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková, ako reprezentantka TOP partnera projektu.  Prostredníctvom unikátnej spolupráce viac ako 130 filantropických spoločností  a ďalších dobrovoľníkov  sa v rokoch 2015 až  2019  podarilo pripraviť 12.500 balíčkov v hodnote 290 000 €. V týchto dňoch začala distribúcia ďalších 2500 balíčkov naprieč Slovenskom.


O Senior boxoch napísala aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o.z. : 
https://aopp.sk/clanok/pokrstili-sme-nove-senior-boxy

Prezentácia:

Bratislava 22.11.2019 Krst 5. vydania Seniorboxov


Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.