Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: ÁNO

MOM AT
Karanténa: Obmedzenia a zákaz návštev 
Regulácia návštev v ZSS Slnečný dom, ul. Starinská
Regulácia návštev v Ošetrovateľskom centre, ul. Lipová

Cenník služieb

Cenník služieb spojených s pobytom v Ošetrovateľskom centre Lipová

Klient si na pobyt v dome ošetrovateľskej starostlivosti diferencovane prispieva.
Táto úhrada pokrýva náklady za služby súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa a to, predovšetkým:

  • príprava a podávanie stravy
  • ubytovanie a náklady s tým spojené /energie, teplo, voda, plyn/
  • pranie a údržba posteľnej bielizne
  • likvidácia odpadu, iné (napr. kamerový systém).

 

Platba sa vypočíta na  základe kategorizácie klientov do A,B,C kategórie a to podľa stupňa mobility, sebestačnosti a poškodenia kognitívnych funkcií. Výška  platby  závisí tiež od platby zdravotnej poisťovne, v ktorej je klient poistený. Výška spoluúčasti klienta sa pohybuje od 298 € mesačne.


Ďalšie služby:
sprevádzanie klienta na vyšetrenie, prednostné prijatie, hygienický balíček, individuálne masáže, manažment zabezpečenia kompenzačných pomôcok a iné (informujte sa, prosím, u vedúcej sestry na tel. č. 057/788 05 67).

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov v ŠZ OC 2022 (PDF)
Cenník úhrad PSK (PDF)

Cenník služieb spojených s pobytom v Slnečnom dome

Klient  prispieva na pobyt v  Slnečnom dome  zmluvne dohodnutou čiastkou. Výška spoluúčasti klienta sa pohybuje od 395 € mesačne  v závislosti  od  druhu sociálnej služby, na ktorú je klient posúdený (Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie PSK alebo KSK). 
Na financovaní sociálnych služieb sa podieľajú Prešovský a Košický samosprávny kraj a MPSVaR.

 

Mesačná platba pokrýva náklady súvisiace s poskytovaním sociálnej služby  a to, predovšetkým:

  • príprava a podávanie stravy
  • ubytovanie a náklady s tým spojené /energie, teplo, voda, plyn/
  • pranie a údržba posteľnej bielizne
  • likvidácia odpadu, iné (napr. kamerový systém).

 

Ďalšie služby: sprevádzanie klienta na vyšetrenie, prednostné prijatie, hygienický balíček, individuálne masáže, aromaterapia, nadštandardné procedúry, kadernícke služby, manažment zabezpečenia kompenzačných pomôcok a iné (informujte sa, prosím, u vedúcej sestry na tel.č. 057/321 4405).

Cenník úhrad KSK (PDF)
Cenník úhrad PSK (PDF)
Cenník úhrad ZpS (PDF)

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov podľa druhu služieb 2022 (PDF)

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.