Rýchly kontakt 24/7 v OC:  0907/132 906 alebo 057/7880 566, -67, Email: lipova@osetrovatelskecentrumhe.sk

Rýchly kontakt 24/7 v SD:  0911/ 604 205 alebo 057/321 4404, E-mail: recepcia@osetrovatelskecentrumhe.sk
Telefonický kontakt pre telefonovanie s príbuznými v SD: 0903/224 156

Voľné lôžko: ÁNO
Karanténa: Regulácia a obmedzenia návštev v čase
             od 29.11.2020 do odvolania

Regulácia návštev v ZSS Slnečný dom, ul. Starinská
Regulácia návštev v Ošetrovateľskom centre, ul. Lipová

Projekt Slnečný dom

image001      image003      image005

 Projekt
„Zariadenie sociálnych služieb – Slnečný dom“ bol podporený v rámci Regionálneho operačného programu, prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja. Výstavba Slnečného domu začala dňa 27.09.2010 a bola ukončená  dňom 27.09.2011, kedy úspešne prebehla kolaudácia zariadenia.

 

Projekt „Zariadenie sociálnych služieb – Slnečný dom“

Príjemca: Ošetrovateľské centrum – občianske združenie

Program: Regionálny operačný program

Doba realizácie: 10/2010 – 05/2012

Miesto realizácie: Humenné

Cieľom projektu je riešiť problém zvyšujúceho sa počtu obyvateľov so závažným ochorením v nepriaznivej sociálnej situácii. Náš zámer bude naplnený vybudovaním špeciálneho zariadenia sociálnych služieb, v ktorom budú umiestnený najťažšie stavy klientov (stupeň odkázanosti 5 -6) vyžadujúce kvalifikovaný prístup odborného personálu, pre ktoré nie sú v meste Humenné, ani v Prešovskom samosprávnom kraji vytvorené dostačujúce kapacity.

Kapacita novovybudovaného sociálneho zariadenia bude mať kapacitu 57 lôžok, zabezpečí sociálnu starostlivosť osobám dlhodobo chorým, odkázaným na nepretržitú starostlivosť v kombinácii s pravidelným zabezpečením odbornej ošetrovateľskej starostlivosti. V Prešovskom samosprávnom kraji sa zníži výskyt prípadov zhoršenia a destabilizácie zdravotného stavu, zlepší sa kvalita života chorých občanov. Do 5 rokov predpokladáme poskytnúť služby ďalším 300 klientom formou poradenstva. Vytvorí sa 33 nových pracovných miest.

 

Domov sociálnych služieb v kombinácii so špecializovaným zariadením pre osoby so stupňom odkázanosti 5,6 bude:

  • jednopodlažná, bezbariérová novostavba s bezbariérovým prístupom do objektu bude v katastri mesta Humenné, v tichej lokalite pri stromoch a potoku s úžitkovou plochou 965,86 m2, zastavanou plochou 1072,08 m2 a obostavaným priestorom 5705,35 m2.
  • 16 izieb pre 57 osôb - 8 m2/klient
  • 12 izieb má bezbariérové hygienické zariadenie (sprchový kút, WC a umývadlo, vybavené pomôckami na uľahčenie pohybu a protišmykovou dlažbou a pomôckami
  • 4 izby s umývadlom a prívodom teplej a studenej vody sú určené bezvládnym, najťažším stavom, u ktorých sa bude hygiena vykonávať v samostatnej špecializovanej očistnej miestnosti na to určenej
  • Všetky izby spĺňajú požiadavky Vyhlášky 259 MZ SR
  • V budove bude veľká spoločenská miestnosť s krbom - vzhľad zimnej záhrady s výhľadom a možnosťou bezbariérového prístupu na terasu, výdajňa stravy a jedáleň s presklenou stenou, a dve kancelárie

Celkové náklady projektu sú vo výške 1 393 188,58 €. Projekt výstavby zariadenia sociálnych služieb bol podporený v rámci Regionálneho operačného programu, prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 1 178 385,01 € a finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu vo výške 138 633,53 €. Vlastné prostriedky Ošetrovateľského centra sú vo výške 76 170,04 €, čo je 5,5 % z celkových nákladov projektu. Podpora ERDF je vo výške 85 % z celkových oprávnených nákladov projektu a výška štátneho rozpočtu tvorí 10 %.

 

Riadiacim orgánom pre ROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

www.ropka.sk

www.mpsvr.sk

 

image001      image003      image005

 

Projekt „Zariadenie sociálnych služieb – Slnečný dom“ bol podporený v rámci Regionálneho operačného programu, prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Webová stránka Ošetrovateľského centra a ZSS Slnečný dom v Humennom Vám pomôže nájsť ten správny druh 24 hodinovej starostlivosti pre Vášho ťažko chorého blízkeho alebo seniora, ktorého zdravotný stav si vyžaduje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, ZSS pre dlhodobú starostlivosť – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, prípadne ADOS a mobilný hospic). Vzhľadom na zavedený Systém manažérstva kvality a ISO certifikát ponúkame ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť o Vášho blízkeho na vysokej úrovni. Pre budúcich opatrovateľov realizujeme kurzy opatrovania s výnimočnou prípravou. Náš opatrovateľský kurz prináša účastníkom okrem cenných skúseností a praxe i možnosť uplatnenia – unikátnu kombináciu práce u nás a v zahraničí.